Ziekenhuizen wisselen patiëntgegevens binnen EU uit

18 september 2018
Piezo
Innovatie
Nieuws

Uitwisseling van medische informatie over landsgrenzen heen. Met die doelstelling hebben vijf Nederlandse ziekenhuizen samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 11 september 2018 een Intentie tot Samenwerking ondertekend. Uiteindelijk moet de samenwerking ertoe leiden dat het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals over de grens mogelijk te maken, zo stelt e-health kennisinstituut Nictiz.

De samenwerking onder de noemer PIEZO (Programma Implementatie Europese Zorgdiensten) moet er in eerste instantie voor zorgen dat Nederlandse zorgprofessionals patiëntsamenvattingen kunnen ophalen over Europeanen die in Nederland ongeplande zorg nodig hebben. Dit moet bijdragen aan een betere communicatie tussen patiënt en zorgprofessional, een hogere kwaliteit van zorg en een snellere en efficiëntere dienstverlening.

Internationale uitwisseling patiëntgegevens

Toenemende mobiliteit van burgers tussen de EU-landen maakt dat steeds meer mensen een beroep doen op zorg buiten hun eigen regio of land. Om uitwisseling van patiëntgegevens tussen landen mogelijk te maken, werkt de Europese Commissie samen met de lidstaten aan een internationale infrastructuur, de eHealth Digital Services & Infrastructure (eHDSI). Nederland sluit aan op dit stelsel van nationale contactpunten met een eigen landelijk contactpunt onder de naam Nationaal Contact Punt voor eHealth (NCPeH). Via het NCPeH kunnen zorgprofessionals patiëntsamenvattingen digitaal gaan ophalen van patiënten uit EU-landen die in Nederland ongeplande zorg nodig hebben.

Hoe het moet werken

Als voorbeeld schetst Nictiz hoe een Spaanse toeriste in Amsterdam wordt aangereden door een auto. Zij meldt zich aan de balie van de spoedeisende hulp (SEH) in een ziekenhuis in Amsterdam. De verpleegkundige die de triage doet, vraagt via het NCPeH de patiëntsamenvatting op van de patiënt in Spanje. De Spaanse toeriste heeft hiervoor eerst toestemming gegeven. Het NCPeH van Nederland neemt contact op met het NCPeH van Spanje. Binnen een aantal minuten geeft het Nederlandse NCPeH de patiëntsamenvatting door aan de arts in de SEH in Amsterdam. De behandelend arts kan nu de achtergrond en status van de Spaanse toeriste beter begrijpen en de behandeling beter bepalen.

SEH’s aangesloten op NCPeH

De vijf PIEZO-ziekenhuizen (Saxenburgh Groep, Erasmus MC, Maastricht UMC+, ZorgSaam en Spaarne Gasthuis) vormen een kopgroep waarvan de SEH’s worden aangesloten op het NCPeH. Na een succesvolle implementatie kunnen overige ziekenhuizen en zorgorganisaties aansluiten. Het ministerie van VWS heeft ICTU en Nictiz de opdracht gegeven om het programmabureau PIEZO in te richten. Het programmabureau verzorgt het opzetten van een NCPeH en begeleidt de ziekenhuizen met de aansluiting daarop. Dit programma loopt tot september 2021.

Meer interoperabiliteit nodig

Recent bleek nog uit onderzoek van Nictiz dat de uitwisseling van zorginformatie achterblijft bij het vervagen van de Europese grenzen als het om zorgverlening gaat. Standaarden voor interoperabiliteit moeten hier de komende jaren een oplossing voor bieden, aldus expertisecentra uit Zweden, het verenigd Koninkrijk en Finland. Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!