Zijn nacontroles longkanker met PET-CT-scans effectiever?

3 oktober 2022
Pet-scan-Radboudumc-scaled
Diagnostiek
Nieuws

In Nederland krijgen jaarlijks 14.000 mensen de diagnose longkanker. Bij ongeveer de helft van hen is de kanker dan al uitgezaaid. Wereldwijd eist deze vorm van kanker elk jaar 1,8 miljoen levens. Vroegere diagnoses kunnen de kwaliteit van leven en overlevingskansen verbeteren. Na de behandeling is het óók zaak om de vinger aan de pols te houden. Nacontroles zijn daarbij belangrijk, maar in de praktijk worden uitzaaiingen nog vaak gemist. Een team van onderzoekers van Radboudumc en Amsterdam UMC gaat nu onderzoeken of de inzet van PET-CT-scans de resultaten van de nacontroles kunnen verbeteren.

ZN en ZonMW

De subsidie voor dit gehonoreerde onderzoek komt van Zorginstituut Nederland en ZonMw. Het doel van het onderzoek is het, tijdens nacontroles, eerder ontdekken van eventuele uitzaaiingen van behandelde longkanker. In Nederland bestaan de nacontroles van longkankerpatiënten uit CT-scans van de longen. Een CT-scan kan alleen uitzaaiingen in de borstkas aantonen, terwijl het risico op uitzaaiingen elders in het lichaam groter is. Hierdoor worden de uitzaaiingen vaak pas relatief laat ontdekt, waardoor het aantal behandelopties afneemt. Tijdens het onderzoek wordt bekeken of de inzet van PET/CT-scans bij de nacontroles betere resultaten geven dan een CT-scan alleen. Een PET/CT-scanner is een combinatie van een PET-scan en een CT-scan in één apparaat. Een CT-scanner geeft via röntgenstraling informatie over de structuur van weefsels. Een PET-scan brengt juist de stofwisseling van weefsels in beeld.

PET-CT-scans

Een team onder leiding van Iris Walraven (klinisch epidemioloog) van het Radboudumc en Annemarie Becker (longarts) van Amsterdam UMC gaat dit onderzoeken. ‘Mogelijk leidt dit tot snellere vervolgbehandeling, betere vooruitzichten en een langere overleving’, vertelt Iris Walraven, hoofdonderzoeker van het Radboudumc. Annemarie Becker vult aan: ‘De laatste jaren zijn de behandelmogelijkheden voor patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen flink verbeterd, bijvoorbeeld dankzij heel gerichte bestraling van uitzaaiingen, immuuntherapie of een operatie. Dit vergroot de kans op langdurige overleving met een goede kwaliteit van leven. Maar daarvoor moet een arts de uitzaaiingen wel vinden. We zijn blij met deze subsidie om te onderzoeken of dit met behulp van een PET-CT scan effectiever kan.’

Met de toegekende subsidie worden onderzoekskosten én de zorgkosten van de behandeling gedurende het onderzoek betaald. Het op deze manier scannen wordt namelijk niet vergoed door de basisverzekering. Na het onderzoek zal het Zorginstituut op basis van de wetenschappelijke analyses meteen een beslissing nemen of de behandeling werkt. Als dit zo blijkt te zijn, wordt deze nieuwe aanpak in de toekomst ook vergoed door de basisverzekering.