Search
Close this search box.
Search

Zilveren Kruis en Tergooi willen zorg dichterbij huis brengen

Ziekenhuis Tergooi (Gooi- en Vechtstreek) gaat met zorgverzekeraar Zilveren Kruis 20 procent van de huidige ziekenhuiszorg dichter naar huis brengen. Beide organisaties hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend. Zij willen zo inspelen op de behoefte van patiënten om zorg op de juiste plek te ontvangen.

Daarbij moet optimaal gebruik gemaakt worden van innovatieve technologische mogelijkheden zoals telemonitoring bij COPD- en hartpatiënten. het programma Zorg Dichterbij moet dit realiseren. Verder starten Tergooi en Zilveren Kruis projecten die gericht zijn op preventie. Doel daarvan is dat patiënten met een specifieke aandoening niet nogmaals in het ziekenhuis worden behandeld of opgenomen.

Aanpak uitdagingen

Een versnelde verplaatsing van zorg naar de thuissituatie, een passende IT-infrastructuur en het voorkomen van zorg (preventie) staan centraal in de transitie waar Tergooi en Zilveren Kruis nu afspraken over hebben gemaakt. Dit is, zoals inmiddels bekend, hard nodig om uitdagingen tegen te gaan zoals kostenstijgingen, vergrijzing en daarmee gepaard gaande groei van het aantal chronische aandoeningen, maar ook de toenemende druk op het krimpende aantal zorgprofessionals.

Tergooi heeft een hoofdlocatie in Hilversum en twee regionaal medische centra. Door het bieden van veilige zorg thuis gaat het ziekenhuis zijn zorg op een andere manier inrichten. Acute, intensieve en complexe zorg blijft binnen het ziekenhuis. Goede samenwerking tussen zorginstellingen en zorgverleners in de regio is daarnaast essentieel om de gewenste zorg op de juiste plek te realiseren.

Compactere nieuwbouw

De nieuwbouw van Tergooi, die eind dit jaar van start gaat, wordt dan ook kleiner. Met de inzet van online consulten, nauwere samenwerking met zorgpartners en gestandaardiseerde verpleegafdelingen en poliklinieken verwacht het ziekenhuis toe te kunnen met een compacter gebouw.

Hans den Hollander, voorzitter raad van bestuur Tergooi, licht toe: “Omdat we dit jaar met onze nieuwbouw beginnen, is dit voor ons bij uitstek het moment om de verandering naar zorg op de juiste plek in te zetten. Op die manier kunnen we de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren en inspelen op de behoefte van patiënten en ziekenhuiszorg betaalbaar houden.”

Zorg Dichterbij

Tergooi en Zilveren Kruis zijn al begonnen met het programma Zorg Dichterbij. Onderdeel hiervan is onder meer telemonitoring bij chronisch hartfalen en chronische longziekten (COPD). Ook bieden steeds meer artsen uit het ziekenhuis een videoconsult aan. Verder worden behandelingen naar de thuissituatie verplaatst, zoals nierdialyse.

Voorwaarde is altijd dat thuisbehandeling alleen een optie is als het medisch verantwoord is, stelt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “Onze verzekerden willen het liefst de zorg zoveel mogelijk om zich heen. Wij hechten er waarde aan om samen met zorgverleners de beweging van zorg naar huis te stimuleren. Waarbij ziekte zo min mogelijk impact heeft op het leven van onze verzekerden. Tergooi is voor ons een voorbeeld hoe we dat op een duurzame en moderne manier kunnen organiseren.”

Juiste zorg, juiste plek

De zorgverzekeraar maakte in september 2018 bekend meer te gaan investeren in toepassingen die zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie kunnen verplaatsen. In oktober maakte Zilveren Kruis bekend dat het haar zorginkoopbeleid en de focus op ‘juiste zorg op de juiste plaats’ koppelt aan het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg 2019-2022.

In het Hoofdlijnenakkoord voor de ziekenhuissector is afgesproken dat de groei van de ziekenhuisuitgaven omlaag moeten (onder meer via digitale zorg toepassingen), om in 2022 op 0 uit te komen. Inkoopdirecteur Gerrits stelde destijds te verwachten dat verplaatsing van zorg naar thuis (juiste zorg op de juiste plaats is ook een speerpunt van de NVZ en een kabinetsambitie) voor de grootste besparingen zal zorgen. Meer nog dan verplaatsing van zorg van tweede naar eerste lijn.

Afspraken telemonitoring

Begin augustus meldde de zorgverzekeraar dat het na een succesvolle pilot met Hartwacht bij Cardiologie Centra Nederland ook met de ziekenhuizen in Nederland afspraken ging maken over telemonitoring bij hartpatiënten. Zilveren Kruis biedt ziekenhuizen hiervoor driejarige contracten.

In februari 2019 sloot Zilveren kruis een meerjarenakkoord met het Zwolse Isala Ziekenhuis, om onder meer met de inzet van e-health zoals telemonitoring de zorg inhoudelijk verder te verbeteren en de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden. In maart volgde Gelre Ziekenhuizen. Verder stimuleert de verzekeraar – net zoals CZ – het gebruik van online behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg om wachtlijsten terug te dringen.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?