Zilveren Kruis koppelt digitale zorg thuis aan omzetkrimp ziekenhuizen

wo 10 oktober 2018 - 11:05
Olivier-Gerrits-Zilverenkruis
Zorgtransitie
Nieuws

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis koppelt haar ambitie van 'de juiste zorg op de juiste plaats' aan het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg 2019-2022. Dat blijkt uit een persgesprek afgelopen vrijdag van directievoorzitter Georgette Fijneman en directeur Zorginkoop Olivier Gerrits van Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar maakte in september al bekend meer te gaan investeren in toepassingen die zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie kunnen verplaatsen.

In het Hoofdlijnenakkoord voor de ziekenhuissector is afgesproken dat de groei van de ziekenhuisuitgaven omlaag moeten (onder meer via digitale zorg toepassingen), om in 2022 op 0 uit te komen. Omdat de kosten voor (steeds duurdere) geneesmiddelen en dure niet-inplanbare, hoog-complexe zorg blijven groeien, moet op andere punten volgens inkoopdirecteur Gerrits zelfs omzetkrimp gerealiseerd worden. Ziekenhuiskoepel NVZ stelde bovendien recent dat er fors meer geïnvesteerd moet worden in ICT, digitalisering van gegevensopslag en -uitwisseling en digitale toepassingen - mede om op zorgkosten te besparen en zorg thuis te realiseren. Het afgelopen jaar bleken deze investeringen juist gedaald te zijn.

Digitale zorg thuis grootste besparingen

Gerrits stelt onder meer tegenover Skipr te verwachten dat verplaatsing van zorg naar thuis (juiste zorg op de juiste plaats is ook een speerpunt van de NVZ en een kabinetsambitie) voor de grootste besparingen zal zorgen. Meer nog dan verplaatsing van zorg van tweede naar eerste lijn. Zilveren Kruis liet in september al weten extra geld beschikbaar te stellen om er voor te zorgen dat in 2021 zo’n 10 procent van de zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie verplaatst is. Om dit te bereiken, mikt de zorgverzekeraar onder meer op het grootschaliger inzetten van e-health oplossingen. Begin augustus meldde de zorgverzekeraar dat het na een succesvolle pilot met Hartwacht bij Cardiologie Centra Nederland nu ook met de ziekenhuizen in Nederland afspraken gaat maken over telemonitoring bij hartpatiënten. Zilveren Kruis biedt ziekenhuizen hiervoor driejarige contracten.

Modules voor Zorg veilig thuis

De organisatie heeft vier zorgmodules waarmee het ‘Zorg veilig thuis’ in 2019 al willen stimuleren. Daarnaast zijn er zeven zorgmodules in ontwikkeling, die nog niet klaar zijn voor landelijke opschaling. Op e-health gebied faciliteert de zorgverzekeraar via onder meer vergoedingen al telemonitoring van chronisch hartfalen en bij de module GGZ 'GGZ Online'. Bij de module Chronisch zieken betreft het telemonitoring bij COPD en sinds kort ook zorg voor darmpatiënten via MijnIBDcoach. Dit tweede initiatief is nog in ontwikkeling, laat Zilveren Kruis weten . 70 procent van de patiënten kan een deel van de zorg thuis krijgen. Bij Zilveren Kruis gaat het om 11 duizend verzekerden. De zorgverzekeraar gaat in dit kader samenwerken met patiëntenvereniging CCUVN, Stichting mijnIBDcoach en e-health-specialist Sananet.

Meerjarencontracten

Gerrits stelt dat verplaatsing van 10 procent van de ziekenhuiszorg naar thuis niet voldoende zal zijn voor de gewenste omzetkrimp. Daarom zet de zorgverzekeraar ook in meerjarencontracten met ziekenhuizen (zoals bij het hierboven genoemde Hartwacht), waarbij afspraken worden gemaakt over doelmatigheid en kwaliteit van zorg, evenals over zorg thuis. De omzetkrimp wordt niet meteen vertaald in een lagere vergoeding door de zorgverzekeraar: ziekenhuizen mogen het geld investeren in het proces. Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Wilt u weten hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet te lang en meld u alvast aan want op is op!