Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ZN: ‘Wegiz mist enkele belangrijke onderdelen’

In een brief aan de Tweede Kamer stelt Zorgverzekeraars Nederland dat de nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) een aantal onderdelen mist. Zo willen zij onder andere dat de minister via de wet softwarebedrijven verplicht tot het gebruiken van zogenoemde open application programming interfaces (API’s). Die maken de koppeling met andere systemen en opschaling mogelijk zonder extra hoge kosten, aldus ZN.

De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over de Wet gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Voor Zorgverzekeraars Nederland (ZN) was dit dan ook het ideale moment om de zorgen die zij hebben met betrekking tot de nieuwe wet nu nogmaals aan de orde te stellen.

Met betrekking tot de verplichting van het gebruik van API’s stelt ZN dat zonder een open-API-verplichting in de Wegiz softwarebedrijven eigen standaarden kunnen blijven gebruiken. Dat leidt volgens ZN tot hoge kosten voor gegevensuitwisseling en het risico op hoge winstmarges voor rekening van de premiebetaler.

Wegiz nog niet compleet

In de brief komen naast het dringende verzoek om het gebruik van API’s te verplichten nog enkele zaken aan bod. Bij herhaling heeft ZN er al aangedrongen op het feit dat een goede inzet van de Wegiz alleen mogelijk is met een afwegingskader voor generieke voorzieningen.

“Op dit moment wordt er veel tijd en geld ingezet ten behoeve van generieke voorzieningen. Het afwegingskader is nodig om voortgang te blijven boeken. Wij willen graag de garantie van de minister van VWS dat er snel een afwegingskader komt zodat de ingezette lijn voor de generieke voorzieningen zoals een Mitz2, ZORG-AB3 en veilige identificatie/authenticatie onverkort kan worden doorgevoerd, zodat zorgpartijen en softwareleveranciers het ontbreken van dit kader niet kunnen aangrijpen om de noodzakelijke implementatie te vertragen”, aldus ZN in de brief (pdf).

PGO-verplichting

ZN pleit in de brief ook voor het opnemen van een PGO-verplichting in de Wegiz. Daarmee doelt ZN dat voor gegevensuitwisseling die via de Wegiz ingericht wordt straks altijd ook een koppeling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt gerealiseerd wordt. Dat biedt patiënten de mogelijkheid om altijd inzage te hebben in welke gegevensuitwisselingen, tussen behandelaren, plaatsgevonden hebben. Het recht op inzage is van groot belang voor patiënten. De Wegiz is volgens ZN de uitgelezen kans om dat recht nu te borgen.

“Met de Wegiz wordt een zwaar, kostbaar en langdurig normalisatie- en certificeringstraject opgetuigd. Naar ons idee dient de verplichting alleen te worden ingezet voor gegevensuitwisselingen waarvan op voorhand duidelijk is dat wetgeving noodzakelijk is om dit te bereiken. Als zorgaanbieders hun softwareleveranciers de juiste implementatieopdrachten geven, wordt de beoogde versnelling eerder bereikt dan met een wettelijke verplichting. Daarom de oproep om de instrumenten van de Wegiz gericht in te zetten”, zo besluit ZN in de brief aan de Tweede Kamer.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen