ZonMW investeert in opname zorg op afstand in richtlijnen

11 januari 2022
Videobellen-beeldbellen-e-consult
Financiën
Nieuws

ZonMW investeert de komende tijd in zeven projecten waarin beroepsorganisaties in de zorgsector aanbevelingen over zorg op afstand in plaats van fysieke zorg opnemen in hun richtlijnen. De reden hiervoor is volgens de financierder van zorginnovaties het grote belang van de uitbreiding van huidige richtlijnen, die grotendeels nog uitgaan van fysieke zorg. Digitale zorg en andere vormen van zorg op afstand zullen de komende jaren steeds meer deel gaan uitmaken van normale zorg.

Het gaat bij de financiering om projecten waarin beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen, de tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met zorg op afstand opnemen in deze richtlijnen.

Ondersteuning via richtlijnen

Richtlijnen en andere kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zowel zorgprofessionals als de patiënt en diens naasten in de keuze voor de juiste zorgoptie. Daarom stimuleert ZonMW de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten. Voorbeelden zijn keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiëntinformatie en meetinstrumenten.

De hieronder genoemde zeven projecten krijgen subsidie vanuit het programma Ondersteuning Zorginstituut. Met dit programma ondersteunt ZonMW toezichthouder Zorginstituut Nederland en het werkveld via ontwikkeling, onderzoek en implementatie met bruikbare kennis en instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen (DiDia)

Concrete aanbevelingen voor opname van effectieve zorg op afstand in richtlijnen en (zorg)standaarden over diabetes mellitus type 1 en type 2 in de 1e en 2e lijn.

Digi-On: praktische aanbevelingen voor fysiotherapie en oefentherapie op afstand

Formulering van praktische aanbevelingen om zorg op afstand duurzaam te integreren binnen de fysio- en oefentherapie, door kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Zorg op afstand in de jeugdgezondheidszorg: ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen

Onderzoek naar of het ontwikkelingsonderzoek van kinderen van 0-4 jaar in combinatie met beeldbellen in de toekomst kan worden blijven uitgevoerd en hoe.

De coronacrisis als katalysator voor zorg op afstand in de richtlijnen Coeliakie en Cataract

Zorg op afstand binnen de medisch-specialistische zorg implementeren door inventarisatie van (ervarings)kennis en specifieke aandacht voor ervaringen uit de coronacrisis.

Direct ontslag, het alternatief voor face-to-face zorg bij simpele en stabiele letsels

Opgedane ervaringen en kwantitatieve data over de haalbaarheid van ‘Direct Ontslag’ (patiëntgerichte zorg bij botbreuken) bundelen en randvoorwaarden vormen.

Zorg op afstand voor patiënten met psoriasis en constitutioneel eczeem die biologicals of andere systematische medicatie gebruiken

Onder welke voorwaarden en omstandigheden is het voor patiënten en dermatologen wenselijk en veilig om face-to-face zorg te vervangen door digitale consultatie?

Ontwikkeling generieke aanbevelingen digitale zorg

Patiënten- en beroepsorganisaties en richtlijnexperts maken een gebruikersvriendelijk en wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel (generieke module) voor het omgaan met en toepassen van digitale zorg op afstand.