Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

‘Zorg heeft e-health omarmd’

Zorgverleners zijn overwegend enthousiast over e-health. Toch is het aanbod in e-health groter dan het gebruik ervan. E-health kan leiden tot een afname van de werkdruk als de randvoorwaarden goed zijn. De tijd is rijp om samen handen en voeten te geven aan een betere inbedding van e-health in de zorg. Dit blijkt uit de zevende editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel met als titel ‘Samen aan zet!’

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Uit het onderzoek blijkt dat zorgverleners de noodzaak inzien om zorgprocessen opnieuw te gaan vormgeven en inrichten met behulp van e-health. Op die manier krijgen patiënten meer zeggenschap over hun eigen gezondheid. Ook draagt de inzet van e-health bij aan de verlaging van de werkdruk in de zorg. Zo ervaren zorgverleners tijdwinst door beter overzicht en inzage op afstand met behulp van e-health

De eHealth-monitor 2019 laat zien dat de inzet van e-health een onmisbaar onderdeel van de zorg(verlening) is geworden. De ondervraagden zijn het over een ding eens: de technologie moet goed werken om e-health goed te kunnen gebruiken en het moet ook goed aansluiten op de zorgprocessen binnen en tussen de zorginstellingen. Alle spelers in het zorgveld zijn nu aan zet om e-health zorgbreed in te voeren en te gaan gebruiken.

‘Vergelijken blijft lastig’

De eHealth-monitor meet al sinds 2013 de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. De boodschappen door de jaren heen illustreren de ontwikkelingen op het gebied van e-health. Van experimentele noviteiten op het gebied van gezondheidszorg – over en later met de patiënt – naar een steeds doelgerichtere integratie van e-health in het zorgproces. In eerste instantie werd e-health vooral benaderd vanuit een digitaliseringsgedachte: het digitaal maken van bestaande informatie en reguliere processen.

Sinds 2014 worden in de eHealth-monitor de doelstellingen van het toenmalige kabinet gemonitord: online inzage in medische gegevens, zelfmeten & gegevensmonitoring en beeldschermzorg & domotica. Hiermee zijn positieve resultaten behaald, stelt Nictiz.

Wel blijkt het volgens de organisatie lastig om de doelstelling een-op-een te vergelijken met de huidige situatie. De (zorg)wereld van nu ziet namelijk er anders uit dan in 2014; voortschrijdend inzicht en vernieuwende, technologische ontwikkelingen spelen een rol.

Minister Bruno Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nam op vrijdag 1 november het eerste exemplaar van de eHealth-monitor 2019 in ontvangst uit handen van Leonique Niessen (interim-directeur Nictiz) en Cordula Wagner (directeur Nivel).

Editie 2018

Stond in de eHealth-monitor 2017 nog centraal dat er een grote kloof bestond tussen wens en daadwerkelijk gebruik van e-health toepassingen, in de versie van het rapport uit 2018 lag meer de focus op het verschil in snelheid waarmee toepassingen in gebruik genomen en opgeschaald worden.

Samenstellers Nivel en Nictiz stelden vorig jaar in hun conclusies onder meer dat visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen