Zorg via internet wordt bekostigd

13 januari 2016
anonieme_psychologische_hulp_01
Patiënt
Nieuws
Mensen kunnen anoniem ggz-hulp via het internet krijgen. Met het wetsvoorstel van Schippers wordt de financiering daarvoor geregeld. Heel goed, vindt Bouwmeester (PvdA), want anonieme e-mental health biedt mogelijkheden voor mensen die zich schamen voor hun psychische ziekte of verslaving en voor mensen die vanwege bedreiging extra bescherming nodig hebben.

Misbruik

Klever (PVV) maakt zich grote zorgen over het mogelijk misbruik van deze "gratis hulp" door mensen die zich zeggen te schamen. Daar is Schippers niet bang voor. Wel wil zij net als Klever en De Lange (VVD) dat deze mensen na de elektronische hulp overgaan naar de reguliere zorg. Dat vindt zij belangrijk omdat dan sprake is van een echte behandelaar-patiëntrelatie.

De Lange en Van Gerven (SP) wijzen erop hoe belangrijk het is dat bedreigde mensen anoniem hulp kunnen krijgen. Zo moet voorkomen worden dat de verblijfplaats van mensen die het slachtoffer zijn van ernstige bedreigingen, door de dader achterhaald kan worden. Dijkstra (D66) is ook blij dat met het voorstel de gegevens van deze mensen niet in de systemen van de zorgverzekeraars terechtkomen. Schippers wijst erop dat zorgaanbieders de zorg voor mensen die vallen onder het zogenaamde stelsel bewaken en beveiligen, kunnen declareren via een speciale afdeling van de Nationale Politie. Het Openbaar Ministerie bepaalt welke mensen onder dit stelsel vallen.

Effectiviteit moet vooropstaan

Vooral Klever zegt dat er geen zicht is op de effectiviteit van e-mental health. Ook De Lange wil meer inzicht in de vraag wie er gebruik van maakt en wie er baat bij heeft. Daarom stelt hij voor om over twee jaar de effectiviteit in de praktijk te evalueren. Dat vindt Schippers een goed idee, maar zij wijst er wel op dat alleen bewezen effectieve behandelingen worden vergoed. De rol van het Zorginstituut, dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg bewaakt, is daarbij volgens de minister essentieel. Zorgaanbieders kunnen zich bij het instituut melden om aanspraak te maken op subsidie voor een behandeling.

De Kamer
stemt 19 januari over het wetsvoorstel.