Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorgaanbieders achterhoek beginnen PGO-pilot

Ziekenhuis Slingeland, huisartsen Oude IJssel, Sensire en medisch servicecenter Naast werken samen aan een pilot om medische gegevens te ontsluiten naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Samen met nog twee regio’s in Nederland loopt de Achterhoek hierbij voorop volgens de betrokken partijen. Zij ontvangen onder meer een subsidie van het ministerie van VWS om op MedMij-standaarden gebaseerde gegevensuitwisseling in de praktijk te brengen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Met een PGO kan iedereen de eigen gezondheidsgegevens online beheren via pc of mobiel device. Het doel is betere grip op de gezondheid. De komende tijd wordt een PGO-proeftuin ingericht met een groep COPD (chronische long)-patiënten en hun zorgverleners (zoals huisartsen, longartsen, wijk- en gespecialiseerd verpleegkundigen). Na de pilot in deze proeftuin moet er verdere opschaling plaatsvinden richting andere chronisch zieken in de hele regio – zodat het PGO uiteindelijk voor iedereen beschikbaar is.

Doorontwikkeling zorginnovatie

In de thematafel De Gezondste Regio van Achterhoek 2030 is dit project PGO inmiddels gepresenteerd. De leden van de thematafel moedigden de projectgroep aan om deze zorginnovatie verder te ontwikkelen. Het PGO moet helpen om de Achterhoek de ‘Gezondste Regio’ te laten worden doordat het inwoners zelf inzicht geeft in hun eigen gezondheid en gegevensuitwisseling tussen zorgverleners vereenvoudigt.

In de Achterhoek is gekozen om voor de invoering van één regionaal PGO te werken met een buitenlandse aanbieder op dit gebied: Get Real Health (www.getrealhealth.com). Privacy van de gegevens is daarbij een van de belangrijkste thema’s om een veilige digitale omgeving te kunnen waarborgen.

Standaard gegevensuitwisseling

Het afgelopen jaar heeft brancheorganisatie Actiz (langdurige zorg, thuiszorg) met subsidie van VWS 20 tweedaagse workshops aangeboden onder de naam Versnellingskamer, zo vertelde Annemiek Mulder van de brancheorganisatie in ICT&health 1. Het doel was en is om te komen tot een plan van aanpak voor gestandaardiseerde digitale uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders – zoals huisartsen, ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg die dezelfde patiënten/cliënten onder behandeling hebben.

Dit moet ook leiden tot ontsluiting van medische gegevens van deze mensen via een op MedMij-standaarden gebaseerde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Zo moeten patiënten/ cliënten en hun verwanten meer regie over de eigen gezondheid en behandeling krijgen. Bovendien moet informatie die behandelend zorgverleners nodig hebben (zoals thuiszorgmedewerkers of een huisartsenpost die het soort medicatie een cliënt of patiënt moeten weten) zo eenvoudiger beschikbaar zijn.

Subsidies proeftuinen

In totaal subsidieert VWS vier proeftuinen, waaronder een met e-overdracht in Amsterdam en drie met ontsluiting van gegevens naar een PGO. Deze laatste drie proeftuinen zijn van Carintreggeland en Ziekenhuisgroep Twente, Alliade en Tjongerschans (Friesland) en het samenwerkingsverband van Sensire en Slingeland met huisartsen Oude IJssel en Naast. Het is de bedoeling dat uiterlijk eind dit jaar pilots uitgerold worden, onder meer op basis van voor de care ontwikkelde informatiebouwstenen.

De proeftuinen nemen een voorlopersrol in. De resultaten moeten breed toepasbaar zijn voor zorginstellingen en zullen mede de vereisten en voorwaarden vormgeven voor het stimuleringsprogramma InZicht, een soort VIPP voor de caresector. Via InZicht wil VWS instellingen voor langdurige en gehandicaptenzorg ondersteunen bij het doorvoeren van interen en externe digitale gegevensuitwisseling.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen