ZorgDomein komt deels in handen Rabobank

di 26 januari 2021 - 09:40
Arts-laptop-smartphone-patient-21
Financiën
Nieuws

Coöperatieve Rabobank neemt een groot aandeel in het digitale platform ZorgDomein, waarmee het bedrijf volledig in Nederlandse handen komt. Pauline Meurs wordt onafhankelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ook integreert ZorgDomein een Raad van Advies in haar beslissingsprocessen. Zorgplatform ZorgDomein stelt dat deze veranderingen de samenwerking in de zorg moeten verbeteren en zo digitalisering versnellen.

Ruim 80.000 zorgverleners, waaronder bijna alle huisartsen en ziekenhuizen, maken volgens ZorgDomein dagelijks gebruik van de verwijs- en communicatiemogelijkheden van het zorgplatform. Cijfers van het platform zijn afgelopen jaar gebruikt om een beeld te krijgen van de impact die corona had op reguliere doorverwijzingen.

Oprichter Walter Balestra: “Gezien onze centrale positie heeft elke innovatie forse gevolgen voor de zorg. Hierbij past een organisatie met een meer publiek ingebedde governance die in constante dialoog staat met het veld. ZorgDomein voert daarom veranderingen door in zowel het eigendom als de governance.”

Bestuurlijke veranderingen ZorgDomein

Dick Gorris, sinds 2019 CEO ZorgDomein, voegt hieraan toe dat het bedrijf de komende jaren de digitalisering van de zorg wil helpen versnellen en best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar maken. Bijvoorbeeld door bij het verwijzen beslisinformatie toe te voegen om de patiënt beter op de juiste plaats in zorg te krijgen of patiënten in staat te stellen zelf hun zorgaanbieder te kiezen. “Hiervoor is het noodzakelijk dat samenwerking in de zorg verbetert. Met deze bestuurlijke veranderingen stellen wij ons verder open voor dialoog met alle spelers in de zorg.”

ZorgDomein heeft zeven leidende principes opgesteld die de wijze van opereren in het Nederlandse zorgveld bepalen. Onafhankelijkheid (geen van de partijen in de zorg wordt voorgetrokken) en objectiviteit (een betere plaats op het platform is niet te koop) zijn er twee van. Deze principes worden toetsingscriteria in de dagelijkse uitvoering en gecontroleerd door de Raad van Commissarissen.

De Rabobank wordt voor 34 procent eigenaar van ZorgDomein. Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg bij Rabobank, neemt zitting in de Raad van Commissarissen. “Dit is een goed voorbeeld van een publiek-private samenwerking die noodzakelijk is om ons zorgsysteem toekomstbestendig te maken”, aldus Van Schaik.

Bewaken publiek belang

Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en zorgbestuurder, wordt onafhankelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Ik ben altijd een voorstander geweest van publiek-private samenwerking in de zorg, mits het publieke belang wordt geborgd. Met de veranderingen die zijn doorgevoerd voldoet ZorgDomein hieraan. Ik zal als voorzitter vooral ook dat publieke belang bewaken.”

In het eerste kwartaal installeert ZorgDomein een Raad van Advies. Het bedrijf vraagt verschillende professionals uit het zorgveld zitting te nemen in deze raad. De taak van de raad is om een open dialoog aan te gaan met spelers in het veld om zo partijen meer te betrekken in de verdere digitalisering in de zorgsector.