Zorggroep Thoon wil patiënten met e-Vita actiever bij zorg betrekken

25 november 2016
Nieuws

Zorggroep Thoon behoort met een populatie van ruim 55.000 chronische patiënten tot één van de grootste zorggroepen van Nederland. Thoon gebruikt al het Regionaal eHealth Platform van VitalHealth Software en wil nu zijn multidisciplinaire zorgnetwerk rondom de patiënt verder optimaliseren en te digitaliseren met de toepassingen van VitalHealth.

De inzet van Module Ouderenzorg en de patiëntenapp e-Vita moeten er voor zorgen dat de communicatie rondom de patiënt verbeterd wordt en de geleverde zorg meer persoonsgericht, zo stellen VitalHealth en Thoon. Met de uitbreidingen moeten hulpverleners eenvoudiger en sneller met elkaar in contact kunnen komen om de zorg voor de kwetsbare oudere patiënt met elkaar af te stemmen. De screening op kwetsbaarheid en het correct vastleggen van informatie in het zorgplan van de patiënt zijn van groot belang. Daarbij wordt de samenwerking en communicatie tussen de zorgdisciplines onderling en met de patiënt en zijn/haar mantelzorger sterk verbeterd.

Zelfzorg-app

Het doel van de toepassingen is dat de patiënt en, op korte termijn, de mantelzorger gebruik kunnen maken van e-Vita, een zelfzorg app die in samenwerking met patiënten is ontwikkeld en door patiënten is getest. Doordat relevante informatie voor alle betrokkenen inzichtelijk wordt, kunnen de patiënt, de mantelzorger en de zorgverleners beter geïnformeerd samenwerken. Ook de communicatie in de wijk tussen de wijkverpleegkundigen en de huisartsenpraktijk wordt hiermee versterkt, zo is de bedoeling.

“Met de Module Ouderenzorg is snel contact mogelijk met verschillende zorgverleners. Op deze manier zorg je ervoor dat ouderen langer in huis kunnen wonen ondanks dat zij hulpbehoevend zijn,” vertelt Ilse Dierselhuis, wijkverpleegkundige bij Maartje Hengelo, in het persbericht. “Sinds het gebruik van de module is er al veel verbeterd in de samenwerking en daarmee de zorg voor de patiënt”, vult Erwin Wessendorp aan, wijkverpleegkundige bij de Posten in Enschede.

Patiënt actiever betrekken

Het doel van zelfmanagement via apps zoals eVita is dat de patiënt actiever betrokken is bij de manier waarop hij of zij zorg ontvangt. e-Vita is volgens de aanbieder ervan intuïtief ingericht en zou daarmee ook voor de oudere patiënt goed te gebruiken zijn.

Patiënt en zorgverlener kunnen samen aan het individueel zorgplan werken, afhankelijk van de vaardigheden van de patiënt. Het e-Vita zelfzorgplatform is gepersonaliseerd waardoor de bezoeker op basis van persoonlijke wensen betrouwbare informatie kan selecteren en kan bekijken waar hij interesse in heeft.

“Bij complexe ouderenzorg is communicatie en samenwerking een belangrijke waarde. Het Regionaal eHealth Platform draagt daaraan bij,” vertelt Frank Jilesen, Specialist Ouderengeneeskunde bij Trivium Meulenbeltzorg.

Regionaal eHealth Platform

Het Regionaal eHealth Platform ondersteunt multidisciplinair samenwerken rondom een centraal dossier waarbij de patiënt integraal begeleid kan worden. Het platform kan vanwege de open standaarden aansluiten op bestaande systemen, zodat een goede informatie-uitwisseling bevorderd wordt.

Het Regionaal eHealth Platform is, net als alle andere oplossingen van VitalHealth, gebaseerd op het VitalHealth Platform, een software-ontwikkelomgeving voor de gezondheidszorg die is ontworpen om snel (cloud-based) eHealth-oplossingen te realiseren en te integreren met bestaande systemen.