Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zorginkoopbeleid VGZ: zinnige zorg op juiste plek

Voor 2020 is het overkoepelend motto bij het zorginkoopbeleid van Coöperatie VGZ: “Zinnige zorg, op de juiste plek”. Hierbij staan twee uitgangspunten centraal: zorg die aansluit bij de situatie en de behoefte van de patiënt en waarborgen van de toegankelijkheid van zorg. CZ maakte onlangs vergelijkbaar beleid bekend. Deze zorgverzekeraar legt de nadruk op ‘verantwoord en dichtbij’ in het nieuwe zorginkoopbeleid.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In het zorginkoopbeleid van VGZ staan de kaders voor afspraken met zorgaanbieders over de inhoud, kosten, spreiding en organisatie van de zorg voor verzekerden van VGZ. Er ligt veel nadruk het komend jaar op het beperken van zorgkosten en het op peil houden van het topniveau van de Nederlandse gezondheidszorg is van topniveau.

Technologie kost geld

Door vergrijzing maar ook technologische vernieuwingen, in combinatie met het groeiend tekort aan zorgprofessionals, is het lastig om de kwaliteit van zorg op peil en de maatschappelijke kosten in de hand te houden, stelt VGZ. De verzekeraar werkt daarom samen met zorgaanbieders en patiënten aan oplossingen voor de stijgende zorgkosten en het oplopende personeelstekort. ‘Zo zorgen we ook op lange termijn voor goede en toegankelijke zorg voor iedereen.’

Het programma en het netwerk Zinnige zorg kunnen volgens VGZ rekenen op een groeiend draagvlak, ook in de politiek. Het Alliantienetwerk Zinnige Zorg bestaat inmiddels uit 12 ziekenhuizen, drie GGZ-instellingen en een instelling voor verpleging en verzorging. Recent sloot het Groene Hart Ziekenhuis in dit kader nog een meerjarenakkoord met VGZ. ‘In dit netwerk wisselen we goede voorbeelden uit, die vervolgens de basis vormen voor onze inkoop. Zo leren we van zorgaanbieders hoe de zorg beter kan, met lagere kosten en/of minder inzet van personeel als uitkomst.’

De kernpunten van het zorginkoopbeleid zijn in 2019: zorg die beter is voor de patiënt, tegen lagere maatschappelijke kosten, mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders. Concreet betekent dat; de juiste, gepaste zorg door de juiste zorgverlener, op het juiste moment. Waar dat door actuele of voorspelde knelpunten nuttig en nodig is, stimuleert VGZ het maken van regionaal beleid. Het combineren en inzichtelijk maken van data uit verschillende bronnen kan daarbij helpen. ‘Op basis van een feitelijk beeld per regio geven we richting aan gezamenlijke regionale inspanningen, bijvoorbeeld bij de aanpak van wachttijden, aansluiting van de eerste op de tweede lijn, hiaten in het zorgaanbod of tekort aan personeel.’

E-health binnen Zinnige Zorg

In het komende nummer van ICT&health, dat in de tweede helft van april verschijnt, stelt zorgbestuurder Ab Klink van VGZ dat het Zinnige Zorg-programma steeds meer tractie krijgt. Hoewel e-health een rol speelt binnen Zinnige Zorg, treedt VGZ hier volgens Klink minder mee op de voorgrond dan andere verzekeraars. “Waar het om gaat, is dat de zorgpartijen met wie VGZ samenwerkt, de zekerheid hebben dat zij geen omzet kwijtraken.”

De vrees voor direct banenverlies leidt ertoe dat veel zorgaanbieders terughoudend zijn om met een verzekeraar in zee te gaan voor meerjarencontracten zoals VGZ die in toenemende mate sluit met ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Een lange termijnrelatie moet die vrees wegnemen. Klink: “Wij bieden de ruimte om samen met patiënten te komen tot initiatieven die een zorgtransitie mogelijk maken. Dat kan een digitale toepassing zijn, zoals zorg op afstand. Maar dat is slechts onderdeel van het totaal.”

Minder behandelingen

Veel tegenstanders van de Zinnige Zorg-aanpak denken dat het aantal behandelingen niet minder wordt, maar verplaatst wordt naar concurrerende instellingen, aldus Klink in ICT&health. “Dat zij hun best doen om zorginnovaties in te voeren en zo zorgkosten beperken, terwijl elders gewoon meer omzet gedraaid wordt. Maar dat is gelukkig en aantoonbaar niet het geval. Er vindt echt 20 procent minder heupoperaties et cetera plaats, onder andere omdat artsen de voor- en nadelen intensief met patiënten doornemen.”

Onder de inmiddels 500 zorginitiatieven van netwerk Zinnige Zorg is overigens ook een aantal succesvolle e-health toepassingen. Een voorbeeld is de Luchtbrug van het Radboudumc, waarbij online zorg voor mensen met astma geboden wordt. Hierbij wordt beeldbellen ingezet zodat kinderen goed begeleid worden zonder elke drie tot vier maanden naar het ziekenhuis te moeten gaan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen