Zorginspirator geeft zorgprofessionals regie over carrière

12 februari 2020
Toekomst-Job
Personeel
Nieuws

In Den Haag is vandaag Zorginspirator gelanceerd. Dit is een online carrière-platform voor zorgprofessionals. Het biedt hen inzicht in persoonlijke carrièremogelijkheden en moet de blik op hun carrière in de zorg verruimen. Daarnaast kunnen zorgprofessionals op zorginspirator.nl leren welke opleidingen of trainingen nodig zijn om door te kunnen groeien naar een gewenste functie.

Elke dag zetten 1,2 miljoen professionals zich in voor mensen die zorg nodig hebben. De sector moet er voor zorgen dat die mensen geïnspireerd blijven en voor de zorg behouden worden. Daarvoor is een andere aanpak nodig, zo bleek ook tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie bij de opening van de e-healthweek. Het Zorginspirator-platform kan daaraan bijdragen.

Voor zorg- én ondersteunend personeel

Zorginspirator is ontwikkeld en beschikbaar voor alle medewerkers in de algemene en universitaire ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Dat geldt ook voor medewerkers die ondersteunende functies zoals ICT of administratie bekleden. Daarnaast is Zorginspirator geschikt voor zij-instromers en herintreders in de zorg.

Met behulp van data en slimme algoritmen krijgen professionals concreet inzicht in hun persoonlijke werkperspectieven. Zo kunnen zij er achter komen, gebaseerd op hun eigen voorkeuren en huidige functie, naar welke functie(s) ze toe kunnen groeien en welke opleidingen daarbij aansluiten.

Zorginspirator belooft echter niet alleen inzicht in carrièremogelijkheden, gebaseerd zijn op de huidige functie. Rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties wordt ook gekeken welke toekomstige functies tot de mogelijkheden behoren. Zo kunnen zorgprofessionals zien hoe hun huidige functie in de toekomst verandert. Maar ook welke opleidingen en trainingen ze kunnen volgen om bij te blijven.

Zorginspirator vergroot toekomstperspectief

De samenwerkende werkgevers- en werknemersorganisaties zijn enthousiast over het nieuwe carrièreplatform. “Opleiden en ontwikkelen is een belangrijke wens van medewerkers. De mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen is van groot belang om medewerkers te behouden voor de zorgsector. Zorginspirator is daarbij belangrijk, evenals de mogelijkheden die werknemers vanuit hun werkgever krijgen", zegt Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn namens de betrokken werknemersorganisaties.

“Het is een veelzijdig instrument dat ook werkgevers belangrijke inzichten kan geven. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, trainingen en toekomstige functies", zo stelt Sabine Scheer van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) namens de betrokken werkgeversorganisaties. "Het feit dat medewerkers zich via het platform zelf actief kunnen richten op hun loopbaanontwikkeling biedt een goede basis om met elkaar in gesprek te gaan", zo voegt Sabine er aan toe.

Zorginspirator is een initiatief van de sector zelf: werknemers- en werkgeversorganisaties die verenigd zijn in de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG en StAZ. En het wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Tegelijk met de officiële lancering is ook een mediacampagne gestart om het platform onder de aandacht te brengen van zorgprofessionals.