Zorgkantoor.nl heeft nu ook informatie over zorgaanbieders

17 april 2024
Online-Informatie-Browsen
Digitalisering
Nieuws

De website www.zorgkantoor.nl biedt eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg in Nederland. Met ingang van 11 april is het nu ook mogelijk om te zoeken naar zorgaanbieders op www.zorgkantoor.nl. De zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Zorgkantoor.nl is de landelijke, centrale ingang voor alle informatie over langdurige zorg voor iedereen die in aanmerking komt voor deze zorg en hun verwijzers. Op de website staat onder andere algemene informatie over het aanvragen van langdurige zorg. Daarnaast wordt uitgelegd welke verschillende keuzes gemaakt kunnen worden en worden mensen op de website geïnformeerd over de leveringsvormen: thuis, bij een zorgaanbieder of met een persoonsgebonden budget. Er is ook informatie beschikbaar over de kosten. Daarbij wordt duidelijk gemaakt wie wat betaalt en welke kosten cliënten zelf moeten betalen.

Zorgaanbieders vinden

Op basis van de postcode wordt de bezoeker via de website ook naar het juiste zorgkantoor in zijn of haar regio geleid. Vervolgens kan het desbetreffende zorgkantoor de cliënt verder informeren en, indien gewenst, helpen bij de diverse mogelijkheden met betrekking tot langdurige zorg.

Met de mogelijkheid om te zoeken naar zorgaanbieders is de website nu nog completer en kunnen mensen die informatie over langdurige zorg zoeken, nog beter worden geholpen. Voor het vinden van zorgaanbieders is bovenaan de website een knop gemaakt. Via deze knop komt de gebruiker in de ZorgAtlas. Na het invullen van het type zorg of de naam van de zorgaanbieder én de postcode wordt in de ZorgAtlas een lijst met resultaten getoond. Van sommige zorgaanbieders zijn de gegevens nog niet helemaal compleet. Deze worden de komende tijd aangevuld.

Informatie over langdurige zorg

Het platform is begin 2022 gelanceerd en is ontwikkeld door zorgkantoren. Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Het goed informeren van cliënten is daar een belangrijk onderdeel van. Het platform zorgt er bovendien voor dat cliënten meer eigen regie kunnen nemen bij de (vroegtijdige) oriëntatie op langdurige zorg.

Voor veel mensen is het lastig om alle informatie op het juiste moment in het proces te kunnen vinden. Zeker als zij nog aan het begin staan van het traject en zich willen oriënteren op langdurige zorg. Vaak zijn ze dan nog niet op de hoogte van het bestaan van zorgkantoren. De landelijke website www.zorgkantoor.nl helpt hen daarbij.