Zorgplatform en Transmuraal portaal gratis in coronacrisis

2 april 2020
Doctor-Computer-D
Databeschikbaarheid
Nieuws

De zorg voor coronapatiënten heeft de afgelopen weken geleid tot een grote landelijke logistieke operatie. Patiënten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen om (IC-)bedden vrij te maken. Bij zo'n verhuizing is het belangrijk dat de medische informatie van de patiënt meeverhuist en op de nieuwe locatie beschikbaar is.

Chipsoft heeft, in overleg met het ministerie van VWS, besloten twee oplossingen voor gegevensuitwisseling rondom de coronacrisis kosteloos beschikbaar te stellen: de Transmurale portaalfunctionaliteit en het Zorgplatform voor het uitwisselen van medische gegevens. Deze oplossingen dragen bij aan het optimaliseren van de patiëntoverdracht tussen ziekenhuizen.

Transmuraal portaal en zorgplatform

De Transmurale portaalfunctie faciliteert zorgprofessionals, vanuit het eigen EPD, de toegang tot het HiX Zorgverlenersportaal van een externe zorgverlener. Daardoor kan het patiëntdossier binnen het zorgverlenersportaal van de externe zorginstelling geraadpleegd kan worden. Dit is een oplossing die alleen tussen ziekenhuizen met ChipSoft-toepassingen zoals HiX onderling gebruikt kan worden.

Via het Zorgplatform kunnen gestructureerde gegevens via Zorginformatiebouwstenen (ZIB's) en/of de Basisgegevensset zorg (BGZ) tussen zorginstellingen uitgewisseld worden. Dit geldt zowel voor ziekenhuizen die werken met HiX van ChipSoft als voor ziekenhuizen die werken met het EPD van Epic.

Zorgprofessionals kunnen in het systeem eenvoudig opzoeken bij welke aangesloten organisaties gegevens beschikbaar zijn. De voorziening kan behalve HiX-ziekenhuizen ook ingezet worden voor de communicatie tussen ziekenhuizen met HiX en ziekenhuizen met een ander EPD.

Ontzorgen tijdens coronacrisis

ChipSoft stelt dat de huidige unieke crisis om ondersteuning en expertise van artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel vraagt. Het zoveel mogelijk ontzorgen van zorginstellingen op het gebied van ICT is daar een onderdeel van.

Eerder werd al gemeld dat de leverancier het Isala Ziekenhuis in Zwolle geholpen heeft om op afstand OK- en recoveryplaatsen om te bouwen naar Intensive Care-bedden.