Zorgprocessen optimaliseren door samenwerking

15 januari 2024
Unknown
Samenwerking
Nieuws

De overeenkomst is met ingang van 1 januari in werking getreden en loopt tot en met 31 december 2025. Deze overeenkomst sluit in grote lijnen aan bij de meerjarenafspraken die het ETZ eerder heeft gemaakt met CZ en Coöperatie VGZ, de belangrijkste zorgverzekeraars in het verzorgingsgebied van het ETZ. Door de afspraken met de drie zorgverzekeraars kan ETZ de komende jaren de best passende zorg aan patiënten te blijven aanbieden.

Zinnige zorg door samenwerking

Ook alliantiepartners Catharina Ziekenhuis en Coöperatie VGZ hebben hun strategische partnerschap verlengd. Voor de periode van vier jaar (2024 – 2027) gaan zij in het kader van Zinnige Zorg bekijken hoe ze de zorg het beste voor iedereen toegankelijk kunnen houden.

Beide organisaties zijn erg tevreden over de resultaten tot dusver die ze gezamenlijk hebben bereikt. Als onderdeel van het Netwerk Zinnige Zorg hebben het Catharina Ziekenhuis en Coöperatie VGZ ingezet om de zorg zinnig en toekomstbestendig te organiseren voor patiënten in de regio Eindhoven. Naast zinnige zorg staan in hun samenwerking centraal: samen beslissen, efficiënte zorgplanning en digitalisering.

Zorgvernieuwing door 114 initiatieven

Het hernieuwde vierjarig contract voor Zinnige Zorg geeft ruimte om met elkaar te blijven werken aan kwaliteit van de geboden zorg. Om aan de toenemende zorgvraag in de toekomst te kunnen blijven voldoen vinden ze dat de zorg op sommige punten anders moet worden georganiseerd. De initiatieven moeten leiden tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. “Met deze overeenkomst is er een goede en stabiele basis om gezamenlijk de zorg van de toekomst vorm te geven.” aldus Geranne Engwirda van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis.  

Het Catharina Ziekenhuis en VGZ werken al sinds 2015 aan zinnige zorg en doen dat binnen het Netwerk Zinnige Zorg. De goede voorbeelden uit het Catharina Ziekenhuis kunnen snel worden gedeeld met de andere twintig zorgaanbieders in dit netwerk en andersom. Door de meerjarenafspraak zijn 114 initiatieven gestart om zinnige zorg toe te passen, waarvan 25 zelf door het ziekenhuis zijn ontwikkeld.