Zorgverzekeraars bundelen krachten bij registratie complexe wondzorg

do 2 mei 2019 - 07:50
Ziekenhuisbed
Samenwerking
Nieuws

De vier grote zorgverzekeraars gaan samenwerken op het gebied van registratie van resultaten bij complexe wondzorg. Zo worden er vorotaan uiforme vragenlijsten gebruikt. De administratie rondom deze wondzorg moet zo eenvoudiger worden voor zorgaanbieders. Bovendien levert één gezamenlijke registratie veel data op die zorgaanbieders in staat moet stellen zorg beter af te stemmen op de verzekerde en kan registratiesoftware gestandaardiseerd worden.

Zorgprofessionals hebben de afgelopen jaren met een aantal zorgverzekeraars afspraken gemaakt over triage, verwijzingen en verbandmiddelen die worden gebruikt in de wondzorg. De reden hiervoor is dat een goede triage van complexe wonden, de behandeling en het monitoren van het verloop van de genezing bijdragen aan kwaliteit van leven van patiënten.

Sinds enkele jaren leggen zorgverleners daarom nauwkeurig vast welke middelen worden gebruikt. Ze registeren welke behandelingen zijn ingezet en wat het effect hiervan is. Zo komt er steeds meer kennis over kwaliteit en doelmatigheid van de verzorging en behandeling van complexe wonden. Door deze aandacht voor wondzorg is de tijd tussen het ontstaan van een wond en het opstarten van een effectieve behandeling de afgelopen jaren met 70 dagen afgenomen. Zodra een behandeling is gestart, is een snellere genezing te zien.

Uniforme vragenlijst

Op het moment heeft elke zorgverzekeraar voor registratie van complexe wondzorg nog eigen vragenlijsten met soms uiteenlopende vragen. Zorgverleners moeten daarom bij iedere patiënt kijken welke vragenlijst van toepassing is. CZ, Zilveren Kruis, VGZ en Menzis gaan nu dus op het gebied van wondregistratie een formulier met uniforme vragen aanbieden.

"Samen met de zorgaanbieders hebben we de ambitie om in 2020 de gemiddelde genezingsduur van een complexe wond met een maand te verkorten", vertelt Thijs Jansen, zorginhoudelijk adviseur bij Zilveren Kruis. "Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven en de betaalbaarheid van zorg."Jansen verwacht daarnaast dat het bijhouden van één gezamenlijke registratie veel waardevolle data oplevert, waarmee zorgaanbieders zorg nog beter kunnen afstemmen op een patiënt.

Standaardisatie registratiesoftware

Jacques Duiven, paramedisch adviseur bij CZ, stelt dat een uniforme vragenlijst de zorgverleners efficiënter werkt en tegelijkertijd informatie oplevert waarmee complexe wondzorg verder kan worden verbeterd. Algemeen directeur Robert Coumans van Beterzorg in Limburg en Brabant beaamt dat. "Een uniforme registratie verlicht voor ons de administratieve lasten en heeft ook voordelen bij het standaardiseren van registratiesoftware."

De nieuwe vragenlijst wordt ingevoerd bij de inkoop van zorg voor 2020. Behalve voor de uniformering van de vragen, blijven de vier grote zorgverzekeraars met elkaar in gesprek om te zien waar zij elkaar op het gebied van complexe wondzorg nog meer gezamenlijke voordelen kunnen vinden.

Administratielasten worden in de gezondheidszorg gezien als één van de grootste problemen op het gebied van werkbelasting. De afgelopen jaren zijn er dan ook veel initiatieven gekomen om de hoeveelheid uren die door administratie worden opgeslokt te verminderen. Daarnaast wordt standaardisatie van gegevensregistratie gezien als manier om administratielasten te verminderen en de veiligheid in de zorg te verbeteren. De overheid gaat op dit gebied ook regulering invoeren.