Zorgverzekeraars zien rol voor technologie bij slimmere zorg

31 mei 2019
Verpleging-senior-zorg
Technologie
Nieuws

Afspraken over betere samenwerking, de inzet van technologie en de vernieuwing van de zorgverlening zijn belangrijke onderdelen van een oplossing voor de aanpak van arbeidskrapte en het slimmer organiseren van de zorg. Dit stelt koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, die op 29 mei sprak over de arbeidsmarkt in de zorg.

ZN stelt dat zorgverzekeraars en zorgkantoren de komende tijd nog intensiever in gesprek gaan met zorgaanbieders over de arbeidskrapte en het slimmer organiseren van de zorg. Deze gesprekken kunnen volgens ZN helpen bij het creëren van mogelijkheden voor zorgaanbieders om voldoende zorgmedewerkers te binden en te houden.

Meer samenwerking bij inzet zorgtechnologie

Meer financiële ruimte is daarbij dus niet de enige oplossing. Zowel zorgverzekeraars als zorgkantoren pleiten voor een betere samenwerking in de gezondheidszorg bij de inzet van arbeid en (zorg)technologie. Daarnaast pleiten zij voor een betere aansluiting van opleidingen bij de praktijk, gericht op taakherschikking, innovatie en samenwerking gericht op de toekomstige zorgvraag.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren zien graag snel meer inzet van zorgaanbieders op het slimmer organiseren van zorg. 'Dit vraagt om lef en doorzettingskracht van zorgaanbieders, in samenwerking met onder meer zorgverzekeraars', aldus ZN in de brief aan de Tweede Kamer. 'De huidige werkwijze en cultuur in de zorg vragen om verandering. Daar waar bestaande regelgeving of bekostigingssystemen de inzet van slimme zorg belemmeren, moeten deze worden aangepast. Zorgverzekeraars zien het als hun verantwoordelijkheid om dat te agenderen en te ondersteunen.'

Duidelijke rol digitale toepassingen

Zorgverzekeraars zoals Menzis, Zilveren Kruis, CZ en VGZ hebben in de afgelopen edities van ICT&health ook al aangegeven dat zij een duidelijke rol zien voor de inzet van digitale toepassingen (e-health). Om zorg te verbeteren, betaalbaar te houden en om grote knelpunten zoals tekorten van zorgpersoneel aan te pakken.

Er wordt onder meer ingezet op ander inkoopbeleid, zoals het bieden van meerjarenafspraken met zorgaanbieders waarin ruimte is voor het beproeven van innovatieve toepassingen. Dit moet de kans geven om het aantal behandelingen af te bouwen zonder dat dit direct leidt tot minder inkomsten voor bijvoorbeeld ziekenhuizen. Verder pleiten zorgverzekeraars voor meer flexibele regelgeving of minder complexe bekostigingssystemen om digitale toepassingen zoals online behandelingen en e-consulten eenvoudiger vergoedbaar te maken.