Zuyderland krijgt ZonMw-subsidie voor automatisering medicatiereviews

30 november 2017
ICTH-mediactie-rode-trui
Innovatie
Nieuws

Het Zuyderland Medisch Centrum (Zuid-Limburg) heeft onlangs een ZonMw subsidie toegekend gekregen. Daarmee kan onderzoek gedaan worden naar het verminderen van ziekenhuisheropnames die zijn veroorzaakt door geneesmiddelen. Automatisering van medicatiereviews speelt hierbij een belangrijke rol.

Het project onder de naam ‘CHECkUP’ wordt geleid door dr. Hugo van der Kuy en dr. Kim Hurkens, beide verbonden aan het centrum voor gerontofarmacologie en Esther Veraa, projectbureau additionele gelden. Zij werken daarbij onder meer samen met de ziekenhuisapotheek van Zuyderland en ziekenhuisapotheker Frank de Vries uit het Maastricht UMC+. Vanuit de regio zijn huisartsen, openbare apothekers en de patiëntenorganisatie “Huis voor de Zorg” betrokken.

In 2013 werden in Nederland veelvuldig mensen opgenomen in het ziekenhuis door problemen met hun medicijngebruik, waarvan de helft voorkomen had kunnen worden. Deze problemen kunnen gesignaleerd worden door het uitvoeren van handmatige medicatiereviews, maar deze zijn arbeidsintensief en tijdrovend.

Automatisering medicatiereviews

In het onderzoek wordt gekeken of wekelijkse geautomatiseerde medicatie reviews met een uitgebreide set medische beslisregels het aantal ziekenhuis heropnames onder ouderen (>60 jaar) kan verminderen. Het doel is het aantal heropnames te verminderen van 20 naar 15 procent. Bij een landelijke uitrol zou dit betekenen dat op jaarbasis 15.600 ziekenhuis heropnames onder ouderen voorkomen worden.

Het onderzoek gaat in januari 2018 van start en duurt ongeveer vier jaar. Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het nationale ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Living Lab

Het Zuyderland Medisch Centrum kwam eerder deze week ook al in de publiciteit op e-health gebied door de  samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Het ziekenhuis probeert enkele e-health toepassingen uit op pilotbasis en vervult daarbij de rol van ‘Living Lab’. Dat betekent dat het ziekenhuis innovatieve ideeën en concepten samen met patiënten ontwikkelt en toetst in de praktijk.

E-health neemt een vlucht, zo stellen het Zuyderland en CZ in een gezamenlijk persbericht. Er zijn steeds meer nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid(szorg) te vervangen, ondersteunen of verbeteren. Op termijn kan zorg zo beter, sneller en goedkoper worden, maar dat is nu vaak nog niet of onvoldoende het geval.

CZ en Zuyderland Medisch Centrum willen daarom samen inzicht verwerven in de daadwerkelijke effecten van e-health. Zij zetten de komende jaren daarvoor samen pilots op en meten en delen de resultaten. Het doel is om de e-health toepassingen die daadwerkelijk helpen om zorg efficiënter en beter te maken breed te implementeren en te borgen.