Zuyderland neemt ROSA operatierobot in gebruik

30 augustus 2022
ROSA-Zuyderland
Tweedelijn
Nieuws

Het Orthopedisch Centrum Zuyderland heeft onlangs de ROSA operatierobot voor knieprotheses in gebruik genomen. Daarmee is het ziekenhuis de eerste in Nederland die deze nieuwe operatierobot inzet om chirurgen te ondersteunen bij het plaatsen van knieprotheses. Verwacht wordt dat de inzet van deze nieuwe operatierobot ertoe zal leiden dat de kniezorg binnen het Zuyderland naar een nog hoger niveau getild wordt.

De operatierobot is al lang geen onbekende meer op de OK's van steeds meer ziekenhuizen. Voor knieprotheses worden onder andere bij Treant en het St. Antonius al geruime tijd operatierobots ingezet. Treant startte al in 2020 met het inzetten van een operatierobot voor zogenoemde halve knieprotheses. In het St. Antonius wordt een operatierobot zowel gebruikt bij het plaatsen van totale knieprotheses, als bij halve knieprotheses. Het Opthopedisch Centrum Zuyderland koos voor de ROSA operatierobot.

3D-plan ROSA operatierobot

De ROSA operatierobot zoals die nu in het Orthopedisch Centrum van het Zuyderland in gebruik genomen is, heeft enkele bijzondere eigenschappen. Zo kan de robot tijdens de operatie een 3D-plan van de knie maken. Daarbij wordt rekening gehouden met enkele patiënt specifieke kenmerken. Denk aan de sterkte van de knieband.

Met behulp van deze informatie kan operatie door de opthopeed zeer nauwkeurig ingepland worden zodat niet teveel bot weggenomen wordt bij het plaatsen van de knieprothese. Met die extra betrouwbaarheid onderscheidt de ROSA operatierobot zich van andere operatierobots. Het verder vergroten van de nauwkeurigheid van de ingreep betekent ook dat het herstelproces sneller kan verlopen en er minder kans is op complicaties.

Geen CT-scan nodig

Een ander voordeel van deze nieuwe robot is dat het 3D-plan aan de hand van een speciaal röntgenonderzoek gemaakt kan worden. Een CT-scan, zoals bij sommige andere operatierobots wel gebruikelijk is, is bij de ROSA niet nodig. Dit betekent dat de patiënt niet 'onnodig' blootgesteld hoeft te worden aan de straling die met een CT-scan gemoeid is.

Verwacht wordt dat de kniezorg in het Zuyderland dankzij de ROSA-operatierobot naar een nog hoger niveau getild zal worden. De komende periode zal het ziekenhuis de meerwaarde van de robot, vergeleken met andere, bekende, operatietechnieken wetenschappelijk gaan onderzoeken.