Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zuyderland zet laatste stappen voor eOverdracht

Zorgconcern Zuyderland neemt met samenwerkingspartner Meander Groep Zuid-Limburg deel aan InZicht-module eOverdracht. Deze module, onderdeel van het digitale stimuleringsprogramma InZicht, is gericht op het versnellen van de digitale transformatie door interoperabiliteit te realiseren. Zo wordt de overdracht tussen care en cure efficiënter en is er een kleinere kans op menselijke fouten. Bijvoorbeeld doordat eerder niet alle medische gegevens bekend waren.

Gedurende de afgelopen anderhalf jaar heeft Zuyderland gewerkt aan de aanvraag, de contextanalyse en het plan van aanpak om de huidige en de gewenste situatie in kaart te brengen. Het zorgconcern zet nu de laatste stappen richting daadwerkelijke (subsidie)aanvraag en implementatie voor eOverdracht.

Tegelijkertijd heeft Zuyderland voor de entiteiten binnen de care, subsidie aangevraagd voor ontsluiting van medische gegevens naar een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving. Dit is nodig omdat deze module verplicht is voor deelname aan eOverdracht. Larissa Haen-Jansen, senior projectleider bij Zorgconcern Zuyderland, leidt de subsidieaanvraag voor zowel PGO als eOverdracht.

“Toen de mogelijkheid zich voordeed om in te schrijven voor eOverdracht, zijn we meteen van start gegaan. De al aanwezige samenwerking binnen ons concern was een groot voordeel. Maar we zijn ook een fusieorganisatie met binnen iedere component verschillende softwaresystemen en werkwijzen. eOverdracht kan bijdragen aan een daadwerkelijke administratieve lastenverlichting door digitalisering. Dit was een kans die we niet wilden laten liggen.”

InZicht biedt nu meer houvast

Gaat nu een patiënt of cliënt naar van het verpleeghuis naar het ziekenhuis of terug naar huis na een opname, dan gebeurt het nog dikwijls dat verpleegkundigen of verzorgenden een fax ontvangen waarin de overdracht uiteen wordt gezet. De oplossing ervoor wordt steeds beter gevonden in eOverdracht. In deze informatiestandaard zijn afspraken gemaakt over welke gegevens uitgewisseld worden én op welke manier.

Hoewel het Zuyderland nu de laatste stappen zet naar voor de daadwerkelijke aanvraag en implementatie, zijn veel zorginstellingen volgens Haen-Jansen nog niet zover. “Gaandeweg het hele traject zijn er binnen de InZicht-subsidieregeling veel aanpassingen gedaan op basis van voortschrijdend inzicht. De regeling biedt nu veel meer houvast, zowel voor de zorginstellingen als voor onze ICT-leveranciers. Dankzij de leverancierstafels die Bureau InZicht initieerde, groeide het vertrouwen tussen de leveranciers en zorginstellingen.”

Dit resulteerde in gedragen voorstellen om aan de resultaatverplichtingen te kunnen voldoen, schetst de senior projectleider. Bovendien zijn de resultaatverplichtingen aangepast en nu beter afgestemd op wat voor zorginstellingen en leveranciers haalbaar is. ICT-leveranciers weten nu hoe zij de infrastructuur moeten inrichten om gegevensuitwisseling mogelijk te maken binnen de vereisten en met de juiste kwalificaties. “Ook is er nu een InZicht-wegwijzer opgesteld als draaiboek. Zorginstellingen die nog aan het begin van het traject staan, kunnen daar hun voordeel mee doen. Deze aanpassingen zijn echt een verbetering.”

Andere zorginstellingen helpen

De ervaring die het team van Zorgconcern Zuyderland opdeed, zet het nu in om zorginstellingen die nog aan het begin van het traject staan te helpen. Onlangs nam Zorgconcern Zuyderland samen met Careyn en Zorgcirkel deel aan diverse kennissessies die de Gebruikersvereniging mijnCaress van PinkRoccade Care heeft georganiseerd, vertelt Maarten Coolen, Manager Innovatie, Informatie & Automatisering bij Zuyderland.

“Toen wij begonnen, wachtten veel partijen nog af. Geen vreemde keuze, er zijn projecten geweest zoals het landelijk EPD, die niet succesvol bleken. En dit project is al enorm ingrijpend voordat de subsidie wordt toegekend. Zorginstellingen moeten namelijk een flinke investering doen in tijd en mensen. Maar van uitstel komt geen afstel, je moet een keer beginnen, anders komt de digitale transformatie nooit van de grond. En als je nu instapt, wordt er veel hulp geboden gedurende de aanvraag, bijvoorbeeld door kennissessies van ECD-leveranciers en Bureau InZicht.”

Deelname werkgroepen PGO, eOverdracht

De voortrekkersrol die Zuyderland wil vervullen, strekt verder dan alleen de snelle start met InZicht. De instelling neemt ook plaats in de werkgroepen PGO en eOverdracht van de Gebruikersvereniging mijnCaress, zodat zij de andere zorginstellingen met kennis kunnen bijstaan. Coolen hierover: “Onze rol ligt in het aanjagen en aandragen, delen van ervaringen met andere partijen die de overstap overwegen en ze op weg helpen met alle vereisten binnen de aanvraag. Maar ook de praktische invulling over hoe de interoperabiliteit er in de praktijk uit moet komen te zien. Het belangrijkste advies is om aan de start van het project direct op zoek te gaan naar partners. Die heb je nodig, maar je hebt ze niet direct gevonden en aan het project gebonden.”

De subsidieaanvraag is een voorbeeld van samenwerking ‘over de muren heen’, benadrukt senior projecleider Haen-Jansen. “De zorgorganisaties zijn open in de samenwerking. Concurrentie vervaagt als je gezamenlijk een doel nastreeft. Maar om eOverdracht als gezamenlijk doel te realiseren, is het van belang dat organisaties nu instappen. Nu heb je nog hulp, vanuit Bureau InZicht, vanuit werkgroepen en kennissessies, vanuit de leveranciers. Maar met het aflopen van de InZicht-regeling eindigt ook de mogelijkheid een deel van de investering vanuit de subsidie te bekostigen. Stap je nu in, dan werken we samen om voor de medewerkers, de cliënten en de patiënten de voordelen van de subsidieregeling optimaal te benutten. Dan sta je niet alleen.”

eOverdracht in de praktijk

Steeds meer instellingen in de langdurige zorg brengen eOverdracht in de praktijk. Zorginstellingen in de Achterhoek lieten eerder in juni weten samen met groepen verpleegkundigen en verzorgenden aan de slag met het toepassen van de digitale uitwisseling van gegevens tussen zorgorganisaties.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen