‘Verpleegkundige slaat brug tussen patiënt en technologie

“Verpleegkundigen weten als geen ander wat de behoeften zijn van de patiënt en welke prioriteit die hebben. Vanwege hun intensieve contact met patiënten, data, devices en zorgsystemen zijn zij vaak de eersten die een probleem signaleren en de brug slaan tussen de klinische praktijk, patiëntervaring en digitale innovatie. Verpleegkundigen bewust betrekken bij innovatie is daarom van doorslaggevend belang voor het succes ervan”, is de ervaring van de Amerikaanse verpleegkundige Shawna Butler. Dit lijkt voor de hand liggend, maar de praktijk is weerbarstiger. Verpleegkundigen hebben vaak nog te weinig inbreng in de besluitvorming over technologische zorgvernieuwing en de uitvoering daarvan. Als ‘entrepreNURSE in residence’ wil Butler hier definitief verandering in brengen

“Verpleegkunde is een carrière die veel mogelijkheden biedt om de zorgresultaten en menselijke ervaringen te verbeteren en onderzoek, innovatie en beleidsvorming te leiden. Het beroep wordt echter meestal nog traditioneel gezien: als een baan met vastomlijnde taken en niet als loopbaan met doorgroeimogelijkheden naar research- en bestuursfuncties”, stelt Butler. Ook de manier waarop zorg wordt gefinancierd, is geen stimulans voor het breder inzetten van de talenten van verpleegkundigen. 

“In de meeste gezondheidssystemen ligt de bron van inkomsten bij de arts. Als die een diagnose stelt of een behandeling voorschrijft, triggert dat de financiële vergoeding. Verpleegkundigen worden daarentegen hoofdzakelijk als kostenpost beschouwd. Er is geen regulier budget voor het inzetten van verpleegkundigen voor andere dan hun gebruikelijke werkzaamheden. Daarom worden ze veel te weinig betrokken bij technologische innovatie. En dat terwijl ze ongeveer de helft van het personeelsbestand vormen en de nauwste band met de patiënt hebben. Zo blijft een schat aan waardevolle ervaring en inzichten onbenut, die cruciaal is voor het ontwikkelen en opschalen van goede digitale zorgtoepassingen.” 

Daarom maakt Butler zich sterk voor een andere mindset bij bestuurders in de zorg en een nieuw carrièreperspectief en bredere opleiding voor verpleegkundigen, met meer aandacht voor onderzoeks- en ondernemersvaardigheden en leiderschapscompetenties.

Beslissende rol verpleegkundige in zorginnovatie is wereldwijde trendsetter

EntrepreNURSE in residence

Butler leidt het Exponential Medicine team aan de Singularity University, een uit Silicon Valley afkomstige denktank die educatieve programma’s aanbiedt op het gebied van snelgroeiende technologieën. Daar trof ze in 2014 Lucien Engelen op de jaarlijkse Exponential Medicine conferentie, waar de toenmalig directeur van het Radboudumc REshape Center sprak over zijn #nurse-included missie.

“Ik ga al jaren naar tech-conferenties maar nooit zie ik een verpleegkundige in het publiek of op het podium. Dit was de eerste keer dat ik iemand specifiek het belang van hun rol in technologie en innovatie hoorde benadrukken.” Ze raakten in gesprek en wilden graag samenwerken. “Als een organisatie in de VS moderne technologie wil inzetten om de eigen producten en diensten toekomstbestendig te maken, huren ze een ‘entrepeneur in residence’ in”, vertelt Butler. 

Dit bracht haar op het idee om bij REshape te gaan fungeren als ‘entrepreNURSE in residence’, een trademark dat ze heeft gedeponeerd op 12 mei, de verjaardag van de eerste entrepreNURSE, Florence Nightingale. Op uitnodiging van Engelen is ze als verpleegkundig gastondernemer actief bij het Radboudumc REshape Center in Nijmegen om de positie van verpleegkundigen bij innovatie te versterken.

#Patients-included in DNA

Werken in Nederland spreekt Butler aan vanwege de hoge kwaliteit van de zorg en de reputatie van ons land als voortrekker op het gebied van digitale zorginnovatie. “Een groot verschil met de VS is dat iedereen recht heeft op zorg en er ook toegang toe heeft. Dat is in jullie cultuur een vaste waarde”, zegt Butler. 

Daarom is ze verbaasd te zien dat verpleegkundigen in ons land nog vaak geen beslissende stem hebben in de besluitvorming over zorg, technologische zorginnovatie en de uitvoering daarvan. Dit maakt het volgens haar moeilijker om de juiste keuzes te maken als het gaat om een goede aansluiting van nieuwe oplossingen op de behoeften van zowel de werkvloer als de patiënt. 

“Hoe verder iemand van de patiëntervaring afstaat, des te lastiger is het om ‘patiënts-included’ waar te maken”, is Butlers ervaring. “Verpleegkundigen staan juist heel dicht bij dat lijden en weten exact wat patiënten nodig hebben, vaak nog voordat die dat zelf bedenken: #patients-included zit in hun DNA. Bovendien zijn verpleegkundigen gewend om zich voortdurend aan te passen aan veranderingen, oplossingsgericht te denken en in teamverband te werken. Ze hebben alleen onvoldoende kennis van technologie om innovaties zelf te ontwikkelen.” 

Effectieve oplossingen

Butler is ervan overtuigd dat als verpleegkundigen en technologen worden samengebracht, er sneller duurzame oplossingen tot stand komen die zowel de patiënt als de verpleegkundige effectief ondersteunen. Dit idee wordt mede gedragen door REshape. “Het REshape innovatieteam merkte dat het om patiëntgerichte zorgvernieuwingen in de praktijk op te schalen ook nodig is de verpleegkundigen er meer bij te betrekken”, licht Butler toe. “Toen keer op keer bleek dat er geen of onvoldoende verpleegkundigen bij de ontwikkeling betrokken waren, startte Lucien Engelen begin 2014 ‘#nurse-included’, een beweging waar ik me al sinds het begin van mijn carrière voor inzet.”

Ze ziet in de praktijk dat er vaak te weinig verpleegkundigen deel uitmaken van een innovatieteam of dat ze in te laat stadium instappen. “Ontwikkelaars van medische of zorgtoepassingen denken wel aan het meenemen van een arts in hun verhaal. Dat is zeker noodzakelijk als je hebt over de diagnose en de wetenschappelijke kant. Maar als het gaat om de gebruiksvriendelijkheid en de haalbaarheid van een ontwerp, dan is de ervaring van verpleegkundigen onontbeerlijk. Ontwikkelaars moeten kijken naar de hele patient journey.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
World Conference
ICT&health World conference komt naar Limburg
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Digitale inclusie; NEN 7510 in Deventer; Bestuurswisselingen, en meer
Heupairbag
Succesvolle heupairbag straks ook thuis beschikbaar
Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis leiden een wereldprimeur met flow-gecontroleerde beademing voor ARDS-patiënten op de IC. Deze innovatie belooft minder longbelasting en potentieel minder schade.
IC-beademingspilot mikt op minder longschade  
Geneesmiddelen
Online dashboard voor doorlooptijden geneesmiddelen
Samenwerking Thuismonitoring
Thuismonitoring geeft impuls aan samenwerking en ontzorgt
ouderenzorg
Whitepaper over AI in ouderenzorg gepubliceerd
psycholoog
2,5 miljoen voor praktijkonderzoek naar hybride ggz-zorg
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Je 3e gratis artikel is voorbij, klik op de button onderin om een abonnement af te sluiten.