Santeon ziekenhuizen openen digitaal zorgplatform

De Santeon ziekenhuizen, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen, lanceren dit jaar een digitaal zorgplatform. Het doel van het digitale zorgplatform is het verbeteren van de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van zorg. Uiteindelijk moet het platform ertoe bijdragen dat de deelnemende ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen komen tot een 24/7-dienstverlening. Bundeling van krachten en initiatieven binnen het platform moet dat mogelijk maken. Dat kan ook door digitale zorginitiatieven van zorginstellingen in de regio’s van de zeven ziekenhuizen op termijn de optie te bieden bij het platform aan te sluiten.

Door deze samenwerking kunnen grenzen waar de verschillende ziekenhuizen nu nog tegenaan lopen, overwonnen worden. De zeven Santeon ziekenhuizen werken al jaren samen aan waardegedreven zorgoplossingen: het bieden van betere zorguitkomsten voor hun patiënten tegen lagere kosten. Het initiatief voor het opzetten van een digitaal zorgplatform is mede ook vanuit die doelstelling ontwikkeld. Wij spraken met Ale Houtsma, bestuursvoorzitter van Santeon ziekenhuis CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) en Pieter de Bey, directeur van Santeon.

De ontwikkeling van het digitaal zorgplatform van Santeon bevindt zich nog in een voorbereidende fase. Op dit moment wordt gesproken met technologiepartners en met
zorgverzekeraars over de verdere invulling en samenwerking. De partijen waarmee inmiddels gesproken is over dit initiatief, ook VWS, hebben allemaal enthousiast gereageerd. Wat het nieuwe digitale zorgplatform volgens de initiatiefnemers uniek zal maken, is dat het een open platform wordt. Behalve voor ziekenhuizen wordt het ook voor andere zorginstellingen, zoals huisartsenpraktijken en wijkverpleging, mogelijk om zich aan te sluiten.

Digitale zorgvoordeur

Met het digitale zorgplatform willen de initiatiefnemers de deelnemende ziekenhuizen en zorgaanbieders straks een goed geïntegreerde voordeur bieden voor digitale zorg. Achter die deur kunnen de deelnemers gebruik maken van, deels generieke, digitale zorgoplossingen voor een bepaald zorgpad dat ze hun patiënten en cliënten kunnen aanbieden. Denk aan oplossingen voor het plannen van afspraken of contact en consulten, zoals chatten en (video)bellen. Maar ook specifiek op de betreffende aandoening gerichte functies en oplossingen, zoals thuismonitoring.

“Dit is het moment om meer samen te werken op het gebied van digitale zorg”, licht Pieter de Bey toe. “Binnen Santeon hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. We zien dat het digitale zorglandschap aan het versnipperen is. Daarom zetten we nu de stap op weg naar een landelijk digitaal zorgplatform. Als we daar nog twee jaar mee zouden wachten, dan wordt het door die versnippering nog veel moeilijker om een dergelijk platform op te zetten.

Op termijn moet het digitale zorgplatform ook een koppeling krijgen met de EPD’s van de deelnemende zorgaanbieders. Bij de start van het platform is dat nog niet aan de orde en het zal ook geen voorwaarde voor deelname worden. “Er zijn genoeg digitale zorgoplossingen, bijvoorbeeld voor thuismonitoring, die geen koppeling met een EPD nodig hebben”, meent Ale Houtsma. “Op termijn is een EPD-koppeling wel wenselijk, want dan spreken we nog meer van een geïntegreerde ervaring, zowel voor de patiënt als de zorgprofessional.”

Een ander belangrijk doel van het digitale zorgplatform is het verbeteren van de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van zorg.

WIJ WILLEN NIET PERSÉ DE EERSTE ZIJN, MAAR WEL DE VOORLOPER DIE EEN WEG BAANT VOOR DE REST

Uiteindelijk moet het platform ertoe bijdragen dat de deelnemende ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen komen tot een 24/7 dienstverlening. Door krachten en initiatieven te bundelen binnen het platform, moet dat mogelijk worden.

Voortrekkersrol digitale zorg

Het CWZ is al enkele jaren een van de voortrekkers op het gebied van digitale zorg. Op dit moment heeft het ziekenhuis al 15 zorgpaden gedigitaliseerd. Dat levert naast veel voordelen ook nieuwe inzichten op. Een van die inzichten is dat ziekenhuizen die alleen opereren vrij snel tegen bepaalde grenzen aanlopen als het gaat om de uitrol van digitalisering. Denk aan budgetten, personeel, beschikbaarheid en (kosten)effectiviteit.

Die grenzen worden ook ervaren bij de vele succesvolle initiatieven in de andere Santeon huizen, waardoor Santeon is gaan nadenken over een nauwere samenwerking en het bundelen van de best practices. De zeven Santeon ziekenhuizen kunnen door hun gezamenlijke schaal hun patiënten – 11 procent van het nationaal zorgvolume – veel beter bedienen. Het landelijk digitale zorgplatform dat de Santeon Ziekenhuizen nu lanceren, is het eerste concrete breed uitgerolde resultaat van de samenwerking op het gebied van digitale zorg.

Open standaard

Het digitale zorgplatform van Santeon krijgt een open standaard. Dat betekent onder andere dat het platform niet exclusief voor de zeven Santeon ziekenhuizen bedoeld is. Alle Nederlandse ziekenhuizen die dat willen, kunnen aan het platform gaan deelnemen. Met het digitale zorgplatform wil Santeon in wel het geval kan zijn, wanneer hij niet op de polikliniek is. Het digitale zorgplatform biedt de mogelijkheid dat patiënten zorg krijgen op het moment dat ze die nodig hebben.”

Een ander argument voor het optuigen van een gezamenlijk digitaal zorgplatform is volgens Houtsma de roep om duurzaamheid. “Op dit moment worden jaarlijks 90 miljoen autokilometers verreden van en naar de poliklinieken. Dat aantal kan flink omlaag wanneer een deel van die bezoeken wordt vervangen door digitale contactmomenten.”

De grootste zorg van de ziekenhuisbestuurders is de toenemende zorgvraag en achterblijvende capaciteit aan zorgprofessionals. Het platform moet dus bijdragen aan het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het werkplezier van zorgverleners. Twee belangrijke factoren die er mede de oorzaak van zijn dat zoveel zorgverleners en zorgprofessionals besluiten voor een ander vakgebied te kiezen.

De personeelstekorten in de zorg zijn al groot en de hoge werkdruk en het relatief laag werkplezier maken de sector er niet aantrekkelijker op. Elk initiatief dat ervoor kan zorgen dat de werkdruk omlaaggaat en het werkplezier stijgt, moet daarom met open armen ontvangen worden.

Stroomversnelling digitale zorg

Het is geen nieuws dat de digitalisering van de zorg in een stroomversnelling is terecht gekomen. De ontwikkeling werd enkele jaren geleden al ingezet. Toen nog mondjesmaat, met een aantal ziekenhuizen en andere zorginstellingen die een voortrekkersrol op zich namen. Onder druk van de coronapandemie is de uitrol van digitale zorgoplossingen de afgelopen twee jaar, in de goede zin van het woord geëxplodeerd. Dat brengt echter ook weer andere uitdagingen met zich mee.

Een zo’n uitdaging is het feit dat veel ziekenhuizen en zorginstellingen, zonder dat ze het van elkaar weten, hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn. Daarom is de rol voor voortrekkers en initiatiefnemers, samen met goede communicatie, nu nog belangrijker dan ooit.

Binnen Santeon werken de zeven topklinische ziekenhuizen CWZ in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente, OLVG in Amsterdam en St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein al geruime tijd samen aan het verbeteren van waardegedreven zorg. Het digitale zorgplatform is op dat gebied een logische volgende stap.

Waardegedreven zorg

De samenwerking op het gebied van waardegedreven zorg heeft de Santeon Ziekenhuizen de afgelopen jaren al de nodige resultaten opgeleverd. De afgelopen periode werd steeds duidelijker dat de digitale transformatie die de zorg de komende jaren gaat maken, een van de belangrijkste drijfkrachten wordt voor het realiseren van meer waardevolle zorg aan patiënten. “Het is de logische volgende stap om het zorgpad te verbeteren en zo de zorg meer gepersonaliseerd te maken en meer waarde voor de patiënt te realiseren”, besluit Santeon-directeur De Bey.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
steunhart
Nederlandse primeur: Kind wacht met mobiel steunhart thuis op harttransplantatie
zorgsector
Zorgsector gevoelig voor AI-hackers
eenzaamheid
Dr. Margo van Kemenade: ‘Zorgrobots effectief bij bestrijden eenzaamheid’
biomarrkers operatie
Operaties zonder complicaties via biomarkers
zorgmodel
Zorgmodel 5.0 : radicale verandering vergt meer focus op data
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen
Philips designers laten tijdens de Dutch Design Week 2023 in Eindhoven zien hoe de gezondheidszorg kan transformeren met geluid en beeld.
Philips' Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week
taaislijmziekte
Zelflerende chip detecteert taaislijmziekte
Spraakgestuurd rapporteren is momenteel trending in de ouderenzorg omdat het efficiënt tot professionele rapportages leidt en veel tijd bespaart.
Attendi en Nedap bundelen krachten voor spraakgestuurde rapportage in de zorg
Zorgmodel
Zorgmodel 5.0 vergt een radicale verandering
Volg jij ons al?

Je hebt een abonnement nodig om verder te lezen.

Al abonnee? Log in.

Nog geen abonnement? Bekijk hier onze abonnementen