Het Centraal Thuismonitoring Centrum bestaande uit (v.l.n.r.) Thera van den Dool, Gerike Oosthoek, Sijgine Damen en Naomi Conijn bewaakt ruim 2000 patiënten met chronische aandoeningen op afstand (Foto: Albert Schweitzer ziekenhuis).

35% meer patiënten voor thuismonitoring bij Albert Schweitzer   

In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt de zorg, waar mogelijk, steeds meer met succes verplaatst naar de thuissituatie. Met een stijging van 35% patiënten die thuis worden gemonitord, heeft het ziekenhuis de draagwijdte van digitale zorg in 2023 aanzienlijk weten te vergroten. Op die manier kunnen patiënten vanuit hun eigen huis steeds vaker op een betrouwbare wijze gevolgd en begeleid worden.

Thuismonitoring is in het Albert Schweitzer ziekenhuis geen noviteit meer, maar een noodzaak geworden. De pandemie heeft de acceptatie van digitale zorgversnelling in een hogere versnelling gezet en de toename van 35% in het aantal patiënten dat thuis wordt gemonitord is daarvan het ondubbelzinnige bewijs. Het gaat trouwens hier  niet alleen om een reactie op de druk die COVID-19 op het zorgsysteem heeft uitgeoefend, maar ook om een doelgerichte en proactieve aanpak om de zorg toekomstbestendig te maken.

Tweeduizend patiënten

Sinds begin 2023 is een team van vier deskundige verpleegkundigen actief met de monitoring van deze groeiende groep patiënten. Zij zijn de poortwachters van een continue stroom van gezondheidsgegevens, klaar om in te grijpen wanneer de situatie daarom vraagt; bijvoorbeeld als ze daartoe een signaal via de app krijgen. Dit centrum voor thuismonitoring heeft al meer dan tweeduizend patiënten in behandeling genomen, variërend van mensen met COPD tot patiënten met zwangerschapsdiabetes.

Het systeem dat het ziekenhuis gebruikt, combineert de flexibiliteit van individuele monitoring met de robuustheid van een centraal geleid programma. De verpleegkundigen monitoren vitale gegevens zoals bloeddruk en ademhalingsfunctie, maar ze hebben ook de empathische taak om patiënten gerust te stellen en te begeleiden.

Verschuiving naar thuismonitoring

De impact van deze verschuiving richting meer patiënten die op afstand worden gemonitord is  significant. Niet alleen worden onnodige ziekenhuisbezoeken gereduceerd maar er zijn zo ook meer ziekenhuisbedden beschikbaar. Hiernaast melden patiënten ook een toegenomen gevoel van autonomie en veiligheid. Ze worden actieve deelnemers in hun eigen zorgproces, uitgerust met de nodige middelen, zoals apps en meetapparatuur, om hun gezondheid in eigen handen te nemen.

De strategie voor thuismonitoring van het Albert Schweitzer ziekenhuis is niet geïsoleerd. In heel Nederland en daarbuiten zien we een tendens waarbij zorginstellingen investeren in soortgelijke technologieën. Het resultaat is een meer verbonden, efficiënte en patiëntgerichte zorgervaring. De schaalgrootte van thuismonitoring neemt in de praktijk ook steeds verder toe. Een goed voorbeeld vinden we bij Santeon Ziekenhuizen waar met behulp van recent toegekende transformatiegelden zelfs inmiddels een landelijk monitoringscentrum wordt opgetuigd. Thuismonitoring is trouwens niet alleen trending in ziekenhuizen, maar wordt ook ingezet door fysiotherapeuten en inmiddels ook gezien als een belangrijke oplossingsrichting gezien voor het verlichten van de druk op de huisartsenzorg.

Duurzame oplossing

Langzaam maar zeker is thuismonitoring nu dus een snel groeiend en integraal onderdeel van de zorgverlening in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het gaat hier dan om een duurzame oplossing die goed anticipeert op de toekomstige uitdagingen van de zorg en de bijbehorende roep om passende zorg. Met de toename van chronische aandoeningen en een ouder wordende bevolking, biedt thuismonitoring een antwoord op de vraag hoe we de kwaliteit van zorg kunnen waarborgen, zonder dat de druk op fysieke zorgfaciliteiten onhoudbaar wordt.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Volg jij ons al?