Search
Close this search box.
Search

Landelijk thuismonitoringscentrum Santeon komt dichterbij

Samenwerkingsverband Santeon ontvangt van zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis subsidie om een thuismonitoringscentrum op te zetten. Het gaat om zogeheten transformatiegelden die in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) beschikbaar gesteld worden. Santeon, waarbinnen zeven ziekenhuizen samenwerken, heeft met succes de toets doorlopen met voorwaarden waaraan de financieringsaanvraag moet voldoen.

Het IZA zet in op impactvolle transformatieprogramma’s om zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden en stelt daarvoor transformatiegeld beschikbaar. Aanvragen worden eerst in een ‘snelle toets’ beoordeeld op de verwachte impact. Santeon had voor het thuismonitoringscentrum een aanvraag ingediend bij Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis.

Hybride zorg met thuismonitoringscentrum

Met behulp van het thuismonitoringscentrum kunnen patiënten vanuit heel Nederland straks terecht voor hybride zorg: digitaal en in de thuisomgeving als het kan en fysiek op locatie als dat nodig is. Dat is ook een van de focuspunten van het IZA: middels gezamenlijke innovatie tot passende zorg komen. Santeon omvat: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

Thuismonitoring moet patiënten meer regie en inzicht geven in de eigen gezondheid. Zij hoeven voor controles niet meer of minder vaak naar het ziekenhuis. De monitoring dichtbij de patiënt draagt bij aan een veilig gevoel, doordat veranderingen sneller worden gesignaleerd. Hierdoor kunnen opnames worden voorkomen of verkort. Met een gezamenlijk thuismonitoringsplatform verwacht Santeon dan ook de zorg voor patiënten écht anders en effectiever in te kunnen richten, zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt, zo stelt Ale Houtsma, bestuursvoorzitter van CWZ en voorzitter van de Santeon stuurgroep digitale zorg.

“We kunnen zo de zorg(last) met elkaar organiseren en verdelen. Hierdoor krijgen zorgverleners meer ruimte voor de zorgtaken en de patiënt. Bovendien kunnen we samen ook meer patiënten helpen. Op termijn kunnen ook andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, thuiszorginstellingen en andere ziekenhuizen gebruikmaken van dit thuismonitoringscentrum. Dat versterkt de regionale samenwerking en draagt bij aan passende ketenzorg voor de patiënt, op ieder moment en op elke plek.”

Gezamenlijk monitoren

De Santeon-ziekenhuizen werken al langer aan het standaardiseren van protocollen en manier van werken voor de zorgpaden COVID, influenza (griep), zwangerschapsdiabetes en COPD. De ervaring binnen de ziekenhuizen met hybride zorgpaden biedt al een goede basis. Een aantal ziekenhuizen werkt in duo’s om ervaring op te doen met het gezamenlijk monitoren van patiënten. Daarbij wordt met kleine aantallen gestart om op te schalen zodra dit kan.

Nathalie van de Louw, Innovatiemanager Digitale Transformaties bij VGZ, onderstreept dat Santeon de primeur heeft als het gaat om IZA-transformaties. “ Het digitaal thuismonitoringscentrum kan van grote impact zijn en enorm veel capaciteit vrijspelen voor andere patiënten. Bovendien is de samenwerking tussen de spelers in het traject goed en dan kan het snel gaan.“

Snel verder uitwerken

Jan Christiaan Huijsmans, strategisch adviseur digitale zorg bij Zilveren Kruis, benadrukt dat beide zorgverzekeraars en Santeon nu snel verder gaan met het uitwerken van het transformatieplan. “Het digitale thuismonitoringscentrum draagt bij aan passende zorg. Alleen door deze nauwe samenwerking kunnen we het hoofd bieden aan het dreigende zorginfarct.”

Bij de realisatie van het digitaal thuismonitoringscentrum wordt nauw samengewerkt met de vier grote zorgverzekeraars. Naast VGZ en Zilveren Kruis dus ook Menzis en CZ. Pieter de Bey, directeur van Santeon, noemt de samenwerking vernieuwend. “Zij doet een beroep op ieders kennis, flexibiliteit en pioniersgeest. Ik ben er trots op dat we samen tot dit plan zijn gekomen en nu aan de vooravond staan om het thuismonitoringscentrum verder te ontwikkelen en te gebruiken.”

Digitaal initiatief Santeon

In september 2022 werd al bekend dat de vier zorgverzekeraars mee zouden doen mee met een initiatief van Santeon-ziekenhuizen om samen de zorg verder te digitaliseren. Zo kan de patiënt waar mogelijk de zorg thuis ontvangen in plaats van in het ziekenhuis. Als eerste stap in deze samenwerking begonnen de Santeon ziekenhuizen eind oktober 2022 met centrale thuismonitoring van coronapatiënten. Ook het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit ondersteunen dit initiatief. De thuismonitoring van coronapatiënten wordt gerealiseerd in samenwerking met Luscii.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Visuele prothese
Visuele prothese voor blinden in ontwikkeling
ransomware
Hackers richten zich nu ook op domotica
wearable
Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid
Data SEH
SEH data en AI kunnen verkeersveiligheid verbeteren
inclusief
Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Volg jij ons al?