64 procent gebruikers Hartwacht krijgt bloeddruk binnen 3 maanden omlaag

64 procent van de hypertensie patiënten die e-health dienst Hartwacht gebruiken, kreeg hun te hoge bloeddruk in drie maanden omlaag. Dat laten de initiatiefnemers van de dienst weten. Sinds de opname van Hartwacht in het portfolio van Zilveren Kruis, maken enkele honderden verzekerden er gebruik van.

Hartwacht is een initiatief van Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en het Nederlandse zorginnovatiebedrijf FocusCura. Verzekerden van Zilveren Kruis krijgen Hartwacht sinds 2016 op medisch voorschrift vergoed. De eerste resultaten bij bijna twee derde van de gebruikers zijn volgens de betrokken partijen indrukwekkend. De data van het afgelopen jaar toont ook aan dat het gevoel van zelfmanagement bij de patiënten steeds verder toeneemt.

Zorg veilig thuis

Hartwacht is er voor patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en resistente hypertensie. Voor deze drie groepen worden door Cardiologie Centra Nederland de klinische effecten en effecten op de kwaliteit van leven van de inzet van Hartwacht bij verzekerden van Zilveren Kruis structureel gemeten. Patiënten doen bij Hartslag zelf thuis metingen en hun cardioloog kijkt op afstand mee. ‘Met Hartwacht brengen we zorg veilig thuis, een belangrijk thema voor ons,’ stelt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis.

Gemiddeld daalde de bloeddruk bij patiënten die meedoen aan Hartwacht van 157/89 mmHg naar 132/84 mmHg. Verder lukt het 64 procent van de patiënten met resistente hypertensie om de bloeddruk onder controle te krijgen. Het betreft hier patiënten die zijn doorverwezen door een huisarts omdat de hoge bloeddruk niet daalde na het gebruik van meerdere medicijnen.

Toename aanmeldingen Hartwacht

Volgens Gerrits neemt het aantal aanmeldingen voor Hartwacht inmiddels snel toe. Die ontwikkeling biedt goede perspectieven voor de toekomst van telemonitoring en e-health in het algemeen. “Door zorg veilig thuis te brengen bij onze verzekerden verhogen we de kwaliteit van leven, voorkomen we verergering van klachten en onnodig ziekenhuisbezoek. Op termijn betekent dit minder bezoek aan de spoedeisende hulp en de huisarts, en minder wachttijd in het ziekenhuis. E-health gaat de komende jaren een steeds prominentere plaats innemen bij het inkoopbeleid van Zilveren Kruis.”

Meer eigen regie

Dr. Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter van Cardiologie Centra Nederland (CCN) ziet dat patiënten meer vrijheid en een verhoogde kwaliteit van leven ervaren. “Doordat ze 24 uur per dag en 7 dagen per week in contact kunnen staan met een cardioloog voelen zij zich bovendien veiliger, ze zijn in staat eigen regie te nemen.”

Met de cVitals-app van FocusCura kunnen patiënten waarden als bloeddruk en hartslag monitoren en naar een cardioloog sturen. “Bij een traditionele behandeling, zien we de patiënt vaak maar eens per jaar en bepalen we daarop ons beleid. Dankzij Hartwacht is het nu mogelijk vanuit huis veel meer metingen van vitale waarden te doen. Dit geeft vergaand inzicht in de situatie van de patiënt,” aldus Tulevski.

Zodra de waarden van de patiënt afwijken, is het mogelijk op afstand hulp te verlenen – zoals de voorgeschreven medicatie aanpassen – waardoor erger wordt voorkomen. De data over het afgelopen jaar toont volgens Tulevski aan dat uitschieters in de gezondheidsstatus van patiënten voorkomen, met een verlaging in spoedbezoeken tot gevolg.

Betere beschikbaarheid telemonitoring

Volgens Gerrits volgen andere verzekeraars al het voorbeeld van Zilveren Kruis. Daardoor wordt deze vorm van telemonitoring steeds beter beschikbaar. Momenteel is Hartwacht alleen beschikbaar voor patiënten van CCN. “Wat ons betreft is het nu aan andere zorgaanbieders om ook e-health in toenemende mate te omarmen, zodat iedereen die hiervan wenst gebruik te maken ook die mogelijkheid heeft.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Longrevalidatie thuismeten app
Thuismeten-app helpt bij longrevalidatie
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
Volg jij ons al?