Divi's en app bij voorbereiding op prostaatverwijdering

25 april 2024
Apps
Nieuws

Het Rijnstate Ziekenhuis heeft onlangs de patiëntinformatie vernieuwd voor patiënten die een prostaatverwijdering moeten ondergaan. Op die manier wil het ziekenhuis zijn patiënten nog beter voorbereiden op de behandeling en zo een bijdrage leveren aan het beste resultaat voor patiënt én zorgverlener.

De nieuwe patiëntinformatie heeft de vorm van een Divi van Indiveo. Divi’s zijn video’s en animaties waarin patiënten kort, bondig en vooral begrijpelijk wordt uitgelegd wat hen te wachten te staat. Patiënten krijgen per email een bericht dat de Divi klaarstaat. De Divi laat niet alleen zien hoe een robotgeassisteerde prostaatverwijdering in zijn werk gaat, maar ook hoe de patiënt zich hier het beste op kan voorbereiden.

Gebruik divi's

Divi’s worden sinds enkele jaren steeds vaker gebruikt. In 2019 ging Indiveo een samenwerking aan met Luscii om het voorlichtingsmateriaal beschikbaar te stellen via de Luscii-app. En sinds 2020 kunnen zorgverleners die BeterDichtbij gebruiken eenvoudig Divi’s met patiëntinformatie toevoegen aan berichten voor patiënten.

Naast de Divi is er ook een app beschikbaar: Untire. Deze app, die algemeen beschikbaar is voor alle patiënten in Nederland, geeft tips bij vermoeidheidsklachten die vaak ontstaan bij (prostaat)kanker. De app is sinds het begin van dit jaar gratis te downloaden via de Onco Appstore van kanker.nl.

Beter voorbereid, lagere zorgkosten

Esther van de Bovenkamp, teammanager van de poli Urologie, vertelt: “Door de betere voorbereiding op de behandeling is vaker dan voorheen een dagopname mogelijk. De verwachting is ook dat de polibezoeken korter zullen duren en ‘inhoudelijker’ zijn, doordat patiënten zich beter kunnen voorbereiden op de afspraak. En doordat deze informatie altijd beschikbaar is, zijn patiënten goed geïnformeerd rondom de operatie en de mogelijke gevolgen.”

Dit draagt hopelijk bij aan een hogere patiënttevredenheid en lagere zorgkosten. Want digitale toepassingen en innovaties zijn hard nodig om de zorg in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. Het is al bewezen dat digitale hulpmiddelen het aantal controlebezoeken of andere bezoeken aan een specialist, die anders veel tijd en geld kosten, kunnen verminderen.

Preventie

Een andere mogelijkheid om op de zorgkosten te besparen, is digitale toepassingen in te zetten om ziekten te voorkomen. Voorbeelden van preventieve toepassingen zijn te vinden bij leefstijlmonitoring. Zoals apps die op basis van iemands beweeg- en eetpatroon advies geven voor verbetering hiervan. Monitoring op afstand kan voorkomen dat klachten van mensen met chronische aandoeningen verergeren tot een moment waarop ziekenhuisopname nodig is.

Melanie Lindenberg-Janse, projectleider Innovatie en Zorgtransformatie: ”Het komende jaar gaan we verder met het innovatief vormgeven van het zorgpad voor patiënten met een prostaatverwijdering. Het plan is onder andere om te kijken hoe we katheterverwijdering thuis kunnen aanbieden met behulp van een instructievideo.”