Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Aangepaste verwijsbrief in ZorgDomein ‘live’

Vandaag (1 december, red.) zijn de volgens de nieuwe HASP-richtlijn aangepaste verwijs- en ontslagbrieven die huisartsen in ZorgDomein naar specialisten sturen ‘live’ gegaan. Het nieuwe standaardformaat van deze brieven biedt zowel de huisarts als de specialist meer overzicht. Daarnaast wordt ook voorkomen dat nog langer verschillende templates gebruikt worden. Dat leidde in het verleden tot gebrekkige overdracht van informatie.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Eind 2019 zijn de nieuwe ontslag- en verwijsbrief uitgebreid getest in de regio Zuid-Holland-Noord. Aan die test deden huisartsen, de drie locaties van het Alrijne Ziekenhuis en enkele afdelingen van het LUMC mee. De test werd uitgevoerd door Sleutelnet, de samenwerkingsorganisatie die de digitalisering van de zorg in deze regio faciliteert.

Uit die test bleek dat de nieuwe brieven zorgen voor een betere overdracht van patiëntinformatie. Vervolgens heeft ZorgDomein de nieuwe richtlijnen, samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap, op haar platform geïmplementeerd.

Verbeterde ontslag- en verwijsbrief

De nieuwe templates van de ontslag- en verwijsbrief hebben nu voor alle specialismen hetzelfde format, maar wel met een aangepaste indeling. De belangrijkste verandering die doorgevoerd is, heeft betrekking op het kerndeel van de verwijs- en ontslagbrieven. Die is nu beperkt tot vier rubrieken. Daardoor kan de ontvanger, meestal een specialist, sneller zien wat er van hem of haar verwacht wordt. De dossiersamenvatting van de brieven is daarentegen uitgebreider geworden, met relevante achtergrondinformatie. Een aantal rubrieken heeft een andere naam gekregen. De nieuwe richtlinnen hebben overigens geen gevolgen voor het verwijsproces.

Vanaf 1 december gaan 10.000 huisartsen met de nieuwe verwijs- en ontslagbrieven in ZorgDomein aan de slag. Jaarlijks gaat het om meer dan zes miljoen verwijzingen. Bij alle stappen die de gebruikers automatisch kunnen doorlopen staat ook aangegeven welke informatie waar ingevuld moet worden.

“Bij wijze van nulmeting hebben we een expertgroep van huisartsen en specialisten bij elkaar geroepen. Aan de hand van bestaande verwijsbrieven en terugrapportages hebben we samen de kwaliteit van de overdracht bekeken. Het belangrijkste verbeterpunt: veel medici gebruiken afkortingen die voor hun collega’s onduidelijk zijn. Dat is storend, vooral in de onderdelen conclusie en beleid. Verder werden de sjablonen niet optimaal gebruikt: als je alles netjes rubriceert krijg je een mooie rapportage, maar niet als je alle informatie op één veld kwijt wilt”, aldus Mirco Rossi, programmamanager van de testfase van de nieuwe verwijs- en ontslagbrieven.

Aanscherpen richtlijnen noodzakelijk

Nadat de Inspectie voor de Volksgezondheid aan de bel getrokken had zijn de aangescherpte richtlijnen van de HASP opgesteld. De Inspectie vond dat overdracht in de zorg completer, correcter en tijdiger moest worden. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft daarna, samen met de Federatie Medisch Specialisten, de richtlijnen aangescherpt.

“De HASP-richtlijn van het NHG is toonaangevend, dus die faciliteren we graag op ons platform. Als ZorgDomein zoeken wij al 20 jaar naar de beste manier om richtlijnen werkbaar te maken in de systemen en praktijkvoering van de zorgverlener die ermee moet werken. Daarmee werken we aan het dichter bij elkaar brengen van zorgvrager en zorgaanbieder, wat resulteert in betere zorg voor de patiënt. Wij zijn er dan ook trots op dat wij samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap deze stap kunnen zetten”, vertelt Pieter Langers, productmanager van ZorgDomein.

De afgelopen jaren heeft ZorgDomein diverse verbeteringen aangebracht in het proces van de verwijsbrieven. Aanpassingen zoals de vereenvoudiging van de koppeling met het patiëntendossier en het beschikbaar stellen van digitale inzage.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen