Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ACM: wanneer mag samenwerking voor Juiste Zorg op Juiste Plek

ACM heeft een beleidsregel ontwikkeld die partijen in de zorgsector ruimte biedt voor samenwerking bij het realiseren van ambities op het gebied van Juiste Zorg op Juiste Plek. Dat laat de toezichthouder weten. In de beleidsregel staan voorwaarden waar aan moet worden voldaan, zodat samenwerking (zoals gezamenlijke inkoop van digitale toepassingen) niet gezien wordt als kartelvorming die beboet kan worden. Voorlopig gaat het om een concept waar iedereen nog op kan reageren.

Afgelopen juni kwam de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) al vervroegd met een Wegwijzer e-health, waarin de mogelijkheden voor vergoeding van e-health verder zijn uitgebreid. De Wegwijzer is uitgebreid met een bijdrage van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over samenwerking tussen zorgverzekeraars bij het inkopen van vernieuwende zorg zoals e-health. Dit om nieuwe initiatieven op het gebied van e-health breed beschikbaar te maken voor hun verzekerden. Zorgverzekeraars hebben daarbij meer ruimte dan ze nu vaak denken, aldus de wegwijzer.

Geen boetes voor samenwerking

Afspraken tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars over het verplaatsen van zorg kunnen cruciaal zijn om ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ te realiseren. Dergelijke afspraken kunnen echter ook in strijd zijn met de Mededingingswet, stelt de ACM nu in een toelichting op de concept-beleidsregel. De toezichthouder zal voor dergelijke afspraken geen boetes opleggen als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden die in de beleidsregel beschreven worden.

Zo zal de ACM geen boetes opleggen als de gemaakte afspraken gebaseerd zijn op een objectief tot stand gekomen en openbaar gemaakt plan over het zorgaanbod in een regio. Ook stelt de ACM als voorwaarde een volwaardige betrokkenheid van patiëntenorganisaties bij de totstandkoming van dat plan. Op die manier is gewaarborgd dat de verplaatsing van de zorg bijdraagt aan de kwaliteit en aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Daarnaast geeft de ACM aan geen boetes op te leggen bij samenwerking tussen zorgverzekeraars die noodzakelijk is om de verplaatsing van zorg te realiseren.

Met de beleidsregel geeft de ACM duidelijkheid over haar toezicht bij afspraken tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars over de verplaatsing van zorg in kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en andere belangstellenden kunnen tot en met 8 september reageren op het concept. In het najaar wordt de beleidsregel definitief, aldus de ACM.

Ambities Juiste Zorg Juiste Plek

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van partijen in de zorg en een ambitie van VWS, dat hiertoe een aparte organisatie heeft opgetuigd. De betrokken partijen willen duurdere zorg voorkomen, zorg dichter bij mensen brengen en zorg aanvullen of vervangen door bijvoorbeeld e-health. Dit helpt mensen om beter te leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt dit initiatief. De ACM wil met de beleidsregel bijdragen aan de geformuleerde ambities van goede, bereikbare en betaalbare zorg.

De ACM onderstreept dat onderlinge afspraken tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars – over wie, welk type zorg, waar gaat aanbieden of over het onderling verschuiven van aanbod van zorg tussen zorginstellingen – niet altijd leiden tot kwalitatief betere of betaalbare zorg. ‘Het verplaatsen van zorg tussen verschillende partijen kan namelijk ook leiden tot hogere prijzen en verminderde toegankelijkheid voor patiënten, verzekerden of zorgverzekeraars. Dan zijn de afspraken niet in het eigen belang van een goede, bereikbare en betaalbare zorg en in strijd met de Mededingingswet.’

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen