Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ActiZ toont politici nut van, uitdaging bij opschalen zorginnovatie

De vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer heeft eerder deze week de ActiZ-publicatie ‘Innovatie in het verpleeghuis’ in ontvangst genomen. Zorgmedewerkers vertellen in de publicatie hoe ICT en technologie bijdragen aan goede kwaliteit van zorg en werk. Voorbeelden zijn onder meer druksensoren die direct melding geven wanneer iemand gevallen is, een virtual reality-bril die ouderen rust biedt, of een sociale robot die medewerkers en bewoners helpt aan informatie.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In totaal zijn in de publicatie 23 verhalen opgenomen van cliënten, zorgmedewerkers en zorgbestuurders. Zij moeten een beeld geven van hoe innovaties in de verpleeghuiszorg bijdragen aan verbetering van kwaliteit of verhoging van het werkplezier in het verpleeghuis. De innovaties zijn onder meer mogelijk gemaakt door de middelen die beschikbaar zijn gekomen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Structureel is tot 2,1 miljard euro aan extra middelen beschikbaar om verpleeghuizen in staat te stellen aan het Kwaliteitskader te kunnen voldoen. Minister Bruins (Medische Zorg) schreef afgelopen mei in een brief aan de Tweede Kamer al dat er een brede beweging naar persoonsgerichte verpleeghuiszorg op gang is gekomen. Daarbij kan (zorg)technologie een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van voldoende tijd en aandacht voor de bewoner.

Bruins wees ook op de uitkomsten van een verkennend rapport over de stand van zaken van zorgtechnologie in verpleeghuizen. Daarin werd ook aangegeven dat het opschalen van zorgtechnologie een uitdaging blijft. ActiZ stelde in reactie op handreikingen in het rapport – waar het kan met andere partijen – verder aan de slag te gaan met activiteiten die zorgorganisaties ondersteunen bij de implementatie en opschaling van (zorg)technologie in de verpleeghuissector.

ICT en techniek speerpunten

Deze uitdagingen worden ook in de publicatie voor de Tweede-Kamerleden benadrukt. De verhalen in ‘Innovatie in het verpleeghuis’ laten zien dat er veel gebeurt, maar ook dat er nog veel moet gebeuren, zo stelt ActiZ. Juist ICT en techniek zijn wat de brancheorganisatie betreft speerpunten om de zorg voor ouderen verder te verbeteren en deze ook in de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden.

Zo verdubbelt het aantal mensen met dementie de komende 20 jaar, evenals het aantal mensen met een verpleeghuisindicatie. Er komen naar verwachting één miljoen mensen bij met meerdere chronische aandoeningen. ActiZ stelt met de publicatie het ministerie van VWS op te roepen om zorgorganisaties meer ruimte te geven om te investeren in deze zaken.

‘Dit kan door duidelijkheid te bieden over bekostiging de aankomende jaren en het aantal regelingen en verantwoordingslijnen te verminderen. Zo kunnen zorgorganisaties elke dag blijven werken aan hoge kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van zorg, ook voor een groeiend aantal ouderen’, schrijft ActiZ.

De nieuwe publicatie sluit aan op twee eerdere uitgaves waarin ActiZ en haar leden laten zien hoe de gelden vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg besteed zijn. De eerste twee publicaties van ActiZ spitsten zich toe op inspanningen rond werving en opleiding van medewerkers.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen