Adaptieve optiek brengt netvlies cel voor cel in beeld

14 februari 2023
Oog-c
Innovatie
Nieuws

Om afwijkingen aan de cellen van het netvlies eerder te ontdekken en te volgen willen onderzoekers van het Erasmus MC het netvlies van mensen met erfelijke netvliesaandoeningen beter in beeld brengen. Met een nieuwe techniek kunnen afwijkingen eerder worden ontdekt en gevolgd. Door middel van adaptieve optiek (AO) willen zij het netvlies cel voor cel in beeld gaan brengen.

Adaptieve optiek, ontstaan vanuit de sterrenkunde, is een beeldvormingstechniek met hoge resolutie waarmee voor het eerst individuele cellen in het netvlies van patiënten levend worden bekeken. Deze technologie wordt gebruikt door onderzoekers van de afdelingen Radiologie & Nucleaire Geneeskunde en Oogheelkunde van het Erasmus MC. Doel is om daarmee gebruik te maken van nieuwe automatische en kwantitatieve metingen van het netvlies.

De doelstelling is om daarmee te komen tot een vroege diagnose, opsporing van veranderingen en beoordeling van de progressie van erfelijke netvliesaandoeningen.

Kunstmatige intelligentie

Gedurende vier jaar zal het onderzoeksteam in het project AO Vision data verzamelen van 400 proefpersonen. Daarvoor zal het team gebruik maken van kunstmatige intelligentie (AI).
Alhoewel erfelijke netvliesaandoeningen zeldzaam zijn, veroorzaken deze ernstige schade bij de patiënt.

Op jonge leeftijd beginnen deze aandoeningen de cellen die verantwoordelijk zijn voor het gezichtsvermogen, de retinale fotoreceptoren, al aan te tasten. Deze cellen raken vervolgens beschadigd en gaan uiteindelijk verloren, wat leidt tot blindheid.

Om de aandoening te genezen of te vertragen worden al proeven gedaan met behandelingen om de aandoening te genezen of te vertragen. De beelden die in de huidige praktijk worden gebruikt, hebben echter onvoldoende resolutie om veranderingen op cellulair niveau waar te nemen. Bovendien is het moeilijk om veranderingen in de tijd te analyseren. Het project dat, zoals gezegd vier jaar zal duren, wordt ondersteund door Health Holland.

Adaptieve optiek

Om de kwaliteit van optische systemen te verbeteren, kan het effect van bestaande en snel veranderende storingen, bijvoorbeeld door atmosferische trillingen, gereduceerd of in ieder geval gecompenseerd worden is adaptieve optiek de techniek die daartoe dient.

Het inzetten van adaptieve optiek voor het verbeteren van de diagnostiek is een van de technologische ontwikkelingen bij het opsporen van netvliesaandoeningen. Een ander goed voorbeeld, met name gericht op het verbeteren van de behandeling van deze aandoeningen, is het onderzoek dat uitgevoerd wordt door het Oogziekenhuis. Daarin wordt de chirurgische ervaring met behulp van een robot (PSS) vergeleken met handmatige netvliesoperaties.