Advance Care Planning voor meer zorg op maat

23 maart 2023
zorg-op-maat
Samenwerking
Nieuws

Zorgorganisaties werken al jaren samen aan de afstemming van persoonlijke voorkeuren van patiënten voor behandeling en zorg. Dankzij een subsidie van ZonMw kan deze aanpak nu breed in de Gelderse Vallei worden ingevoerd. Aangesloten organisaties willen een zelfde werkwijze ontwikkelen, waarbij de wensen en grenzen van patiënten centraal staan.

Een zelfde aanpak in de regio stimuleren, is wat met de subsidie van ZonMW mogelijk wordt. Daartoe dragen tien betrokken zorgorganisaties stuk voor stuk bij aan het gesprek over behandelwensen en behandelgrenzen van patiënten. Om te zorgen dat iedereen de juiste zorg op de juiste plek krijgt, is het van belang te weten wat voor een patiënt belangrijk is in het leven. Advance Care Planning (ACP), zoals deze werkwijze heet, is belangrijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, kwetsbaarheid of ziekte.

Door hier op tijd het gesprek over aan te gaan, kan de zorg beter afgestemd worden op de wensen, waarden en behoeften van de patiënt. ‘Samen beslissen’ was vijf jaar geleden ook al een concept waarmee het Bernhoven ziekenhuis (Uden) van start ging, met als doel te komen tot een behandeling die past bij een patiënt.

Zorg en behandeling

De zorgorganisaties nemen de opgebouwde kennis en ervaring over dit onderwerp mee om samen te werken. Allereerst gaat het dan om een gezamenlijk bespreken en vastleggen van behandelwensen, maar ook om scholing voor zorgprofessionals om deze gesprekken te kunnen voeren. Samen zullen zij ook de voorlichting aan inwoners en betrokken (zorg)professionals verzorgen, met name over het belang van het tijdig bespreken van behandelwensen en behandelgrenzen. Samen met UMC Utrecht zullen de effecten van deze regionale aanpak onderzocht worden.

Aan het project wordt deelgenomen door: Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei, Icare, Opella, Coöperatie Menzis, Norschoten, Santé Partners, Vilente, Zinzia en Zorggroep Charim. Deze zorgorganisaties zijn aangesloten bij het netwerk ‘Vallei Vitaal’ waarin samengewerkt wordt aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Nu en in de toekomst.