Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Afspraak GGZ Drenthe, Zilveren Kruis over zorg dichtbij

Bij GGZ Drenthe kunnen verzekerden van Zilveren Kruis voortaan kiezen of ze een afspraak op de poli in combinatie met online hulp willen of alleen online hulp. De mogelijkheid van hybride of digitale zorg is één van de afspraken in de meerjarenovereenkomst tussen de twee partijen. “We verwachten dat in 2023 ruim 20 procent van onze patiënten een afspraak op de poli in combinatie met online hulp krijgt”, denkt Hilda van der Hek, directeur van GGZ Drenthe.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

GGZ Drenthe en de zorgverzekeraar hebben ook afspraken gemaakt over zorg thuis of in de buurt, voegt Olivier Gerrits toe, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “De visie van GGZ Drenthe sluit naadloos aan op die van Zilveren Kruis. Een behandeling volgen op een locatie in de buurt of thuis vanuit je eigen vertrouwde omgeving. In combinatie met online contact. Dat maakt dat je je prettiger voelt. Je bent meer in controle. En dat heeft ook een positieve invloed op je gezondheid.”

Zorg dichtbij, online

Van der Hek stelt dat mensen zelf, in samenspraak met de behandelaar en zo mogelijk naasten beslissen wat er nodig is en het beste bij hen past: zorg dichtbij huis, thuis en in combinatie met online. “Ook bij een psychiatrische crisis willen mensen het liefst in hun eigen omgeving blijven. Vaak kunnen we met intensieve crisishulp thuis voorkomen dat iemand moet worden opgenomen in onze kliniek. Als opname wel noodzakelijk is, proberen we deze zo kort mogelijk te laten duren en mensen op de poli of thuis ambulant verder te behandelen.”

In Drenthe werken zorgaanbieders en gemeenten met hulp van Zilveren Kruis al langer samen aan betere hulpverlening en ondersteuning op maat voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). “Het gaat hier om mensen met veel méér problemen in het leven, zoals een verslaving of problemen op gebied van wonen, werk of financiën. In Drenthe bundelen we sinds enkele jaren de hulp en ondersteuning aan deze mensen in één team”, aldus de GGD-directeur.

Integrale samenwerking

Dat valt volgens Van der Hek onder het motto ‘Optimaal Leven’. De zorgsector en het sociaal domein werken daarbij integraal samen. “Samen doen we de intake en maken we een herstelplan. Daarbij kijken we vooral naar wat de mensen nog wél kunnen en waar hun talenten liggen. Dat zorgt voor perspectief, meer rust en een beter leven voor patiënten. In onze meerjarenovereenkomst met Zilveren Kruis hebben we afgesproken deze aanpak de komende tijd verder uit te breiden naar andere patiëntengroepen.”

Zilveren Kruis sluit regelmatig (meerjaren)afspraken met ziekenhuizen en andere zorginstellingen voor toekomstbestendige zorg. In januari nog met zorgaanbieder Carinova. De meerjarenafspraak moet het hier mogelijk maken voor mensen zo lang mogelijk prettig en zelfstandig thuis te kunnen wonen. Tegelijkertijd moet toekomstgerichtheid deze zorg bemensbaar en betaalbaar houden. Dit vergt vergaande samenwerking en innovatie in de sector, stelden beide partijen.

In februari sloten Zilveren Kruis en Santeon een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking tussen de zorgverzekeraar en de ziekenhuisorganisatie is gericht op het verbeteren van de Nederlandse (ziekenhuis)zorg, met als doelen: de zorg doelmatiger en efficiënter leveren, de zorg waar mogelijk dichterbij de patiënt organiseren, toenemende patiënttevredenheid met gelijke of dalende zorgkosten. Het digitaliseren van informatie en communicatie vormt hierbij een belangrijk element.

Visie op zorg

In februari kwam Zilveren Kruis ook met een visie op de zorg. Vijf belangrijke veranderingen moeten de zorg klaar maken voor de toekomst. De zorgsector is volgens de verzekeraar toe aan meer samenwerking en vernieuwing; andere werkwijzen; nieuwe organisatie- en financieringsvormen binnen het huidige stelsel. De beweging naar meer gezondheid dichterbij voor iedereen en zorg op de juiste plek realiseren we alleen samen met partijen binnen en buiten de zorg, aldus de zorgverzekeraar. In dat kader moet onder meer keuzerecht voor digitale zorg wettelijk vastgelegd worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen