AI-algoritme spoort in patiëntendossiers naar kanker

Het vroeg opsporen van kanker is van groot belang voor de behandeling en overlevingskansen van deze patiënten. Twee hoogleraren van het Amsterdam UMC hebben een algoritme ontwikkeld dat gegevens uit de patiëntendossiers bij huisartsen met behulp van AI kan analyseren om zo kanker eerder vast te kunnen stellen. AI-DOC, zoals het project heet, heeft inmiddels al aangetoond dat de diagnose van longkanker en dikkedarmkanker drie tot vier maanden eerder gesteld kan worden.

Meer dan negen op de tien kankerpatiënten is voordat de diagnose gesteld werd door een huisarts doorverwezen. Meestal omdat zij klachten hadden die de huisarts verdacht vond en waarvoor hij nader onderzoek nodig achtte. Voordat het zover is, is de betreffende patiënt vaak al meerdere keren met klachten die nog niet direct op de aanwezigheid van kanker wijzen, bij de huisarts geweest. Hoe mooi zou het zijn als al deze informatie, nog voor de doorverwijzing, met behulp van een AI-algoritme al doorgespit kan worden op aanwijzingen voor de mogelijke aanwezigheid van kanker.

Het gebruik van AI om de kankerdiagnostiek en -behandeling te verbeteren is niet nieuw. Het wordt onder andere al toegepast bij het bepalen van (de kans op) borstkanker en het verbeteren van de behandeling van prostaatkanker. In die gevallen gebeurt dat echter pas in de tweedelijns-fase, nadat een patiënt doorverwezen is.

Informatie ‘verborgen’ in patiëntendossiers

De ‘procedure’ die nu gevolgd wordt betekent dat de patiënt na een doorverwijzing doorgaans binnen enkele weken bij een specialist belandt. Huisartsen doen goed werk maar in het traject lijkt gezien de huidige stand van de wetenschap weinig tijds- en gezondheidswinst te boeken.

“De huisarts zal echter pas doorverwijzen als er voldoende aanwijzingen zijn voor kanker. Daar gaan soms enkele consulten overheen, omdat patiënten vaak in eerste instantie alleen met vage symptomen op het spreekuur komen, die onvoldoende zorgwekkend zijn”, vertelt Henk van Weert, hoogleraar Huisartsgeneeskunde.

Dat bracht twee hoogleraren van Amsterdam UMC op het idee of het mogelijk zou zijn om de gegevens die door huisartsen in de medische dossiers van patiënten opgeslagen wordt, te gebruiken om eerder een diagnose te stellen. Zij startten zin 2016 daarvoor het AI-DOC project. AI-DOC staat voor Artificial Intelligence for earlier Detection Of Cancer. Daarbij spelen de patiëntendossiers, en een AI-algoritme, een centrale rol.

“Huisartsen hebben vaak wel tien jaar of nog veel langer contact met een patiënt, soms ook met hun familie en kinderen. In die periode noteren ze van alles in hun patiëntendossiers: de aanleiding voor een consult, diagnoses, onderzoeksuitslagen, medicijnen, sociale informatie, werk. Sommige informatie is gecodeerd, maar veel noteert de huisarts ook in vrije tekst. Zo’n dossier is daarom een rijke bron van gegevens die mogelijk voorbodes bevatten, in welke vorm dan ook, van het soort kanker dat de patiënt heeft gekregen”, aldus Van Weert.

AI-algoritme en spoort naar kanker

Voor het AI-DOC project startten de twee hoogleraren, Henk van Weert en Niek de Wit, samen met UMC Utrecht en UMC Groningen met de analyse van 550.000 geanonimiseerde patiëntendossiers. Voor de analyse werden deze dossiers aangevuld met data uit de Nationale Kanker Registratie zodat duidelijk was welke van de 550.000 patiënten ook daadwerkelijk de diagnose kanker gekregen had. De overige patiënten, die geen kanker hadden, fungeerden als controlegroep.

Met het AI-algoritme werd vervolgens gezocht op aanwijzingen voor long-, darm-, eierstok- en alvleesklierkanker. Dit zijn vormen van kanker waarbij veel winst te behalen is. De eerste resultaten, die nog niet gepubliceerd zijn, zijn goed te noemen. Met name voor longkanker en dikkedarmkanker blijkt het algoritme in staat de kanker drie tot vier maanden voor de verwijzing al op te sporen. Daarbij moet wel aangetekend worden dat van elke zestien patiënten die door het algoritme aangemerkt werden, één ook daadwerkelijk kanker gehad bleek te hebben.

Het algoritme bleek echter nog geen succes voor eierstok- en alvleesklierkanker. “Dat kan komen omdat die kankers niet vaak genoeg voorkomen, maar dat weten we niet. We zouden het algoritme op nog grotere hoeveelheden patiëntendata moeten loslaten om daarover uitsluitsel te krijgen”, aldus Van Weert.

Financiering nodig

Om het AI-DOC project te kunnen voortzetten, is extra geld nodig. “Er zijn nog veel stappen te zetten voordat we een softwareprogramma hebben dat bruikbaar is in de huisartspraktijk. Het huidige algoritme is een black box. Dat bekent dat we niet weten welke woorden en zinsdelen en combinaties daarvan precies relevant zijn als vroege aanwijzingen voor kanker. Daar gaan we verder onderzoek naar doen,” zegt hoogleraar Ameen Abu-Hanna.

Ook is het nog niet duidelijk of, en zo ja hoe, de oplossing straks in de praktijk, bij de huisarts, ingezet kan worden.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
World Conference
ICT&health World conference komt naar Limburg
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Digitale inclusie; NEN 7510 in Deventer; Bestuurswisselingen, en meer
Heupairbag
Succesvolle heupairbag straks ook thuis beschikbaar
Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis leiden een wereldprimeur met flow-gecontroleerde beademing voor ARDS-patiënten op de IC. Deze innovatie belooft minder longbelasting en potentieel minder schade.
IC-beademingspilot mikt op minder longschade  
Geneesmiddelen
Online dashboard voor doorlooptijden geneesmiddelen
Samenwerking Thuismonitoring
Thuismonitoring geeft impuls aan samenwerking en ontzorgt
ouderenzorg
Whitepaper over AI in ouderenzorg gepubliceerd
psycholoog
2,5 miljoen voor praktijkonderzoek naar hybride ggz-zorg
patiënt
Telezorg-strategie vermindert aantal no shows drastisch
3D-Model Schouder
Schouderprothese in 3D-model aangemeten
Volg jij ons al?