AI kan Europese gezondheidszorg 170 miljard euro opleveren

Toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) kunnen de Europese gezondheidszorg de komende tien jaar 170 miljard euro aan kosten besparen op kosten voor obesitas, dementie en borstkanker. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC, waarvan de conclusies te vinden zijn in het rapport ‘Sherlock in Health: How artificial intelligence may improve quality and efficiency, whilst reducing healthcare costs in Europe’.

Het op grote schaal toepassen van kunstmatige intelligentie kan volgens PwC onder meer leiden tot besparingen voor patiënten en een efficiëntere, beter toegankelijke gezondheidszorg. Alleen al in de drie zorgtrajecten die werden onderzocht kunnen de Europese zorgstelsels naar schatting ruim 170 miljard euro besparen in de komende 10 jaar. Drempels zijn er ook. Zo kunnen strenge wet- en regelgeving de optimale inzet van kunstmatige intelligentie in de zorg behoorlijk belemmeren.

Het rapport (pdf) ‘Sherlock in Health’ richtte zich op drie zorgtrajecten en toont aan wat de toepassing van kunstmatige intelligentie kan opleveren. Voor het rapport werden in een aantal West-Europese landen openbare gegevens geanalyseerd en werden gesprekken gevoerd met ziekenhuizen en klinieken, betalers en technologiebedrijven uit Oostenrijk, Duitsland en Nederland, actief op AI-gebied.

Uitkomsten onderzoek: preventie en diagnostiek

Het onderzoek gaat in op de mogelijke kosten van implementatie, op de efficiëntie op het gebied van preventie, diagnosticeren of behandelen van aandoeningen en op de kosten die ondanks het gebruik van kunstmatige intelligentie moeten worden gemaakt. Enkele uitkomsten zijn:

Preventie van obesitas bij kinderen: de toepassing van kunstmatige intelligentie zou in de komende 10 jaar een kostenbesparing kunnen opleveren van maximaal EUR 90 miljard. Het gaat bij deze raming onder meer om lagere medische kosten en minder verlies als gevolg van lagere productiviteit en ziekteverzuim. Bovendien kan kunstmatige intelligentie bijdragen aan een efficiëntere zelfcontrole ter voorkoming van obesitas.

Diagnose van dementie: de toepassing van kunstmatige intelligentie zou de komende 10 jaar kunnen bijdragen aan een besparing van EUR 8 miljard, voornamelijk door een hoger diagnosepercentage bij dementie in de eerstelijnszorg. Met kunstmatige intelligentie kan een diagnose worden gesteld die voor 90% betrouwbaar is, en daar heeft een groot deel van de dementiepatiënten zonder officiële diagnose baat bij.

Diagnose en behandeling van borstkanker: kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan de diagnose en de behandeling van borstkanker, vooral bij vroegtijdige opsporing, besluitvorming en vermindering van de directe betrokkenheid van artsen bij eventueel herhalende taken. Bij toepassing op grote schaal kan kunstmatige intelligentie de komende 10 jaar een besparing opleveren van EUR 74 miljard.

Beperkingen door regulering

Het rapport waarschuwt dat – ondanks de kostenbesparingen – strenge regelgeving en andere belemmeringen de wijdverbreide invoering en het optimaal benutten van kunstmatige intelligentie kunnen beperken. Op basis van de beoordeelde problemen zijn er drie belangrijke aanbevelingen voor het verbeteren van de technologie voor de gezondheidszorg in Europa:

  • De invoering van een balanced scorecard voor beleidsvorming zorgt ervoor dat de aandacht niet wordt beperkt tot één beleidsterrein, zoals verbetering van kwaliteit van de zorg of het beheersen van de zorgkosten. Met zo’n scorecard voor beleid krijgen alle aspecten van de gezondheidszorg evenveel aandacht. Dit leidt tot invoering van technologische hulpmiddelen waarmee de gezondheidszorg meervoudige doelstellingen kan realiseren.
  • Snelle en consistente maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving zorgen voor een optimale inzet van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg.
  • Door het opnieuw vaststellen van vergoedingen ter ondersteuning van op resultaten gebaseerde zorg hebben zorgverleners en patiënten minder te maken met betalers en wordt de noodzakelijke ontwikkeling van op kunstmatige intelligentie gebaseerde hulpmiddelen gestimuleerd.

Meer proactieve zorg, meer regie

Afgelopen juni stelde PwC al dat AI en robots die mensen ondersteunen, die diagnosticeren en behandelen mondiaal al 10 jaar aanwezig zijn in huizen, werkplekken en klinische omgevingen. Hoe patiënten en professionals omgaan met AI en robotica in de komende tien jaar, bepaalt hoe zij toegroeien naar een meer proactieve zorg met betere resultaten en met meer regie voor patiënten, aldus PwC in het rapport (pdf) ‘What doctor? Why AI and robotics will define New Health’.

Één van de grootste potentiële voordelen van AI is om mensen te helpen gezond te blijven, zodat ze geen dokter nodig hebben, of in ieder geval niet zo vaak. Het gebruik van AI en het Internet of Medical Things in consumentengezondheidsapplicaties helpen mensen al hun eigen gezondheidszorg te beheren en gezonder te leven.

Een ander groot voordeel is dat AI en robotica taken kunnen uitvoeren, zoals enorme hoeveelheden data / scans sneller verwerken, betere en eerdere diagnostiek ondersteunen of data combineren om wetenschappers nieuwe inzichten te geven. Robots kunnen helpen met of uitvoeren van taken zoals delicate chirurgie, mensen uit hun bedden opheffen of als sociale metgezellen werken.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Longrevalidatie thuismeten app
Thuismeten-app helpt bij longrevalidatie
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
Volg jij ons al?