Amsterdam UMC publiceert Visie op e-health 2022-2025

18 november 2022
e-health
Digitalisering
Nieuws

Het Amsterdam UMC zet steeds explicieter in op digitalisering. Niet alleen in het ziekenhuis zelf, maar in alle ketens moet hierbij samengewerkt worden om waar mogelijk goede virtuele zorg in te zetten. De visie op e-health 2022-2025 is volgens betrokkenen actueel en ambitieus. Maar er wordt ook expliciet gewezen op een digitale vluchtstrook, want de zorg moet natuurlijk ook toegankelijk blijven voor mensen die niet zo digivaardig zijn.

Digitalisering is aanjager zorgtransformatie

Er wordt in de visie gewezen op de mooie samenwerking die er is tussen de programma’s ‘Samen Digitaal’ en het Citrienprogramma e-health. In 2022 is bij UMC verder de researchschool Digital Health gestart, teneinde wetenschappelijk onderzoek op dit gebied te doen en te werken aan belangrijke netwerken. In het rapport wordt de noodzaak om te digitaliseren duidelijk beschreven: “Digitalisering kan de zorg helpen om een antwoord te vinden om op de toenemende zorgvraag, zonder aan kwaliteit in te boeten.”

Digitalisering is in die zin zonder de belangrijkste aanjager voor de aankomende zorgtransformatie. Met behulp van technologie kunnen de gewenste en noodzakelijke veranderingen worden doorgevoerd, zoals de juiste zorg op de juiste plek, zorg waar mogelijk buiten de ziekenhuismuren verzorgen en het realiseren van waardegedreven zorg.

Amsterdam UMC: Patience preference bij e-health

Het rapport wordt heel concreet als het gaat over de situatie in 2025. Het moet in dat jaar voor patiënten tenminste mogelijk zijn om zelf aan te geven hoe ze voor hun afspraak in de polikliniek willen worden gezien: fysiek of virtueel (patient preference). Tevens moet het dan mogelijk zijn om afspraken online te maken en te verzetten. En voor een selecte groep patiënten zal het mogelijk zijn om op afstand door het ziekenhuis gemonitord te worden.

In de nieuwe visie wordt duidelijk gemaakt dat digitalisering nodig en uitermate belangrijk is. Maar de raad van bestuur van Amsterdam UMC stelt ook dat het geen heilige graal is. “Zorginnovatie is primair een doel en geen middel. Innovatie wordt alleen passend en wetenschappelijk onderbouwd ingezet om de kwaliteit en betaalbaarheid in de zorg ook in de toekomst te bestendigen.” In het zeven pagina’s tellende visierapport wordt er tot slot voor gepleit om de e-health ondersteunende techniek zo eenvoudig mogelijk te houden. Alleen zo kan er voldoende snelheid worden gemaakt. Concreet wordt daarom gekozen voor het uitbouwen van al functionerende platformen zoals Epic en Microsoft. Het patiëntenplatform Epic wordt daarbij de spil bij de digitale interactie met de patiënt. In het rapport staan uiteraard nog andere interessante inzichten op weg naar een 'digitaler ziekenhuis'. Wie dit wil lezen kan het rapport lezen op LinkedIn.