Anderzorg voert App de Huisarts in

26 april 2023
Appdehuisarts
Digitalisering
Nieuws

Laagdrempelig digitaal toegang via een app: met die doelstelling biedt zorgverzekering Anderzorg van Coöperatie Menzis zijn klanten voortaan App de Huisarts aan. De app dient als een aanvulling op de reguliere huisartsenzorg, niet ter vervanging, zo stelt Menzis. De app is ontwikkeld door Medicinfo, dat de toepassing ondersteunt met een medisch team voor chat en beeldbellen.

Anderzorg stelt met App de Huisarts zijn service aan klanten te willen uitbreiden. De app kan op werkdagen gebruikt worden, maar ook buiten reguliere uren en in het weekeinde. Gebruikers kunnen onder meer vragen stellen waarbij ze twijfelen of ze de eigen huisarts moeten bellen. Verder kan hij gebruikt worden als de eigen huisarts niet bereikbaar is, of wanneer iemand in het buitenland is.

Gebruikers van App de Huisarts gebruiken eerst de digitale triage-module, die de urgentie en aard van de klacht beoordeelt. Vervolgens gaan zij via chat in gesprek met een verpleegkundige van Medicinfo. Daarop volgt een persoonlijk zelfzorgadvies en wordt er zo nodig een beeldbelgesprek ingepland met één van de huisartsen van Medicinfo. Wanneer fysiek onderzoek of verwijzing nodig is, krijgt de klant het advies om contact op te nemen met de eigen huisarts of een huisartsenpost.

Anderzorg-klanten digitaal vaardig

Wytze van der Veen, product owner van onder meer App de Huisarts bij Menzis, stelt dat Anderzorg-klanten over het algemeen digitaal vaardig zijn en graag gebruik maken van digitale (zorg) diensten. “Met de app kunnen zij op elk gewenst moment en plaats hun vraag stellen. Het is een mooie aanvulling op de reguliere huisartsenzorg en een extra service voor onze Anderzorg-klanten.”

Menzis gaat volgens Van der Veen de komende tijd onderzoeken in welke mate App de Huisarts effectief is in het beantwoorden van een klantvraag. Zo moet de app ook de druk op huisartsen verminderen. In dit kader voerde onder meer Dokterswacht in Friesland in 2022 al een op de Medicoo-app van Medicinfo gebaseerde app in. Huisartsenpraktijk Pallion in Hulst (Zeeland) biedt al sinds 4 oktober 2021 de Medicoo-app aan haar patiënten aan. De praktijk wil zo expliciet de werkdruk verlagen.

In november 2021 begonnen Medicinfo en zorgverzekeraar VGZ een pilot met de app ‘Vraag het de huisarts’. De app moet deskundige en persoonlijke huisartsenzorg bieden op elk moment, op elke plek. Verder moet de app verzekerden meer regie geven over hun eigen zorg en voor huisartsen tijd vrijmaken voor patiënten met complexe vragen.

Aanvullende service

Caroline Besuijen, algemeen directeur van Medicinfo, benadrukt dat de organisatie al jaren zorgapps van diverse zorgverzekeraars in Nederland verzorgt. “Onze ervaring is dat verzekerden dit als een waardevolle aanvullende service zien. Zeker voor vragen waarbij mensen twijfelen of ze naar de huisarts moeten, en bij klachten waarover mensen graag anoniem een vraag stellen. Ook als mensen niet thuis zijn of niet in de gelegenheid zijn om de praktijk te bezoeken, biedt de zorgapp uitkomst.”