Anita Arts: ‘Digitalisering mag nog sneller’

De zorgsector is bezig met een enorme transitie op weg naar verdere digitalisering, gegevensuitwisseling en innovatie. De coronacrisis toonde ondubbelzinnig aan dat die omslag sneller kan dan voor mogelijk werd gehouden. Van Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis, zou het echter soms nóg net een stuk sneller mogen gaan. “De stap die we nu moeten maken, is het verbeteren van de uitwisseling van eenduidige informatie tussen alle betrokkenen”, vertelt ze in een interview in de serie ‘Hospital Chiefs’ van Philips.

Binnenkort neemt Anita Arts afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis. Ze kan terugkijken op een periode waarin de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering snel gingen. En dan niet alleen binnen haar ‘eigen’ ziekenhuis, maar ook binnen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), waar ze als bestuurslid onder andere Informatiebeleid en digitalisering in haar portefeuille heeft. Ze beseft terdege dat er op dit moment een zeer belangrijke digitale transformatie plaatsvindt en dat het nú de tijd is om die omslag daadwerkelijk te maken.

Snelle digitalisering

Tijdens de coronacrisis werd er volop geëxperimenteerd in haar ziekenhuis met digitalisering. Zo is er innovatie ontstaan door het voortdurend doorontwikkelen van een digitale omgeving. Hierin kunnen artsen contact kunnen onderhouden met patiënten middels berichten of beeldbellen.

“Je ziet dat op steeds meer verschillende plekken in het Flevoziekenhuis digitalisering plaatsvindt”, vertelt Arts in  een interview met Léon Kempeneers op de website van Philips. “De stap die we nu moeten maken, is het verbeteren van de uitwisseling van eenduidige informatie. Niet alleen  tussen verschillende applicaties binnen het ziekenhuis maar ook gegevensuitwisseling met patiënten en andere zorginstellingen. Specifiek voor het Flevoziekenhuis geldt dat we bijvoorbeeld besloten hebben volgend jaar naar een ander EPD over te stappen.”

Telemonitoring

Ze wijst ook expliciet op het toenemende belang van telemonitoring, een digitale mogelijkheid die veelbelovend is. Het gaat dan om monitoring van patiënten binnen of buiten de muren van het ziekenhuis. Volgens de Inspectie slaat telemonitoring goed aan bij medewerkers als patiënten. Monitoring op afstand kan in de praktijk op meerdere wijze plaatsvinden, bijvoorbeeld met behulp van apps die patiënten installeren op hun smartphone of via draadloze sensoren (health dots) die op de huid van patiënten worden geplakt . Zo’n healthdot kan zowel intramuraal als extramuraal ingezet worden.

NVZ en digitalisering

Bij NVZ heeft Arts onder meer digitalisering in haar portefeuille. Ook daar is veel aandacht voor monitoring op afstand. Samen met Deloitte en ZN onderzoekt NVZ onder meer hoe telemonitoring optimaal ingericht kan worden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan medische monitorcentra in Nederland. Zelf is Arts voorstander van regionale monitorcentra. Met de samenwerkingspartners denkt ze onder meer naar hoe zo’n centrum dan ingericht moet worden, wat de optimale schaalgrootte zou moeten zijn en hoe je medewerkers zo ver krijgt om daar een deel van de maand dienst te doen. “Het is zou bijvoorbeeld goed zijn als zo’n centrum een gezamenlijk initiatief wordt van huisartsen, ziekenhuizen en zorgcentra.”

Balans vinden

De ziekenhuisbestuurder pleit tot slot voor het zoeken van balans, want met alle digitalisering mag de menselijke maat niet uit het oog worden verloren. De kernvraag is volgens haar hoe digitale middelen processen kunnen optimaliseren terwijl de patiënt de betrokkenheid van zorgprofessionals daadwerkelijk blijft voelen. “Het is een grote uitdaging om de digitale zorg en de broodnodige vertrouwensbasis tussen patiënten en zorgverleners aan elkaar te knopen!.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
slokdarmkanker
Slokdarmkanker beter herkennen dankzij AI  
Een medewerker van het prijswinnende Virtueel Zorgcentrum praat met een patiënt (Foto: Rijnstate).
Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’
Breuk
Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels
Pupillometrie
Smartphone accessoire voor pupillometrie
Volg jij ons al?