Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Gebrekkige gegevensoverdracht belemmert vervolgzorg

Veel ziekenhuispatiënten moeten na hun ontslagdatum wachten op vervolgzorg, zowel zorg thuis als in een verplegings- of verzorgingstehuis. Dit is niet bevorderlijk voor het herstel en welzijn van de patiënt. Bovendien loopt de ligduur op en dat leidt weer tot hogere kosten. Bijna de helft van alle patiënten die vervolgzorg nodig heeft, moet meer dan vier dagen wachten op een plek in een VV&T-instelling. Voor slechts één op de acht patiënten is meteen een plek beschikbaar.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Dat blijkt uit resultaten van een LinkedIn-enquête in opdracht van ZorgDomein. In de enquête werd zorgprofessionals gevraagd naar hun ervaringen met transfers van patiënten vanuit ziekenhuizen naar een instelling voor vervolgzorg. Vaak is er geen inzicht in capaciteit van VV&T-instellingen en moet er flink worden rondgebeld om de beschikbaarheid te achterhalen, of ontbreekt de koppeling tussen de verschillende systemen van de zorginstellingen. Hierdoor is de gegevensoverdracht vanuit de tweede lijn tijdrovend, onvolledig óf belandt informatie zelfs bij de verkeerde persoon.

Ontbreken inzicht verlengt ligduur

De meeste ziekenhuismedewerkers zien het ontbreken van inzicht in de capaciteit van VV&T-instellingen als voornaamste oorzaak van het oplopen van de ligduur, aldus verdere conclusies uit de enquête. Ook huisartsen noemen dit als belangrijke oorzaak: 70 procent ervaart dit als een probleem. Verder vindt 41 procent van alle respondenten dat afstemming tussen verschillende afdelingen tot vertraging leidt.

Het in orde maken van de overdrachtsdocumentatie is een administratieve klus die zorgverleners veel tijd kost. Maar liefst 40 procent van alle ziekenhuizen geeft aan meer dan een uur bezig te zijn met het verzamelen en versturen van alle gegevens.

Een derde van de ziekenhuizen maakt gebruik van drie of meer systemen voor het verzamelen en versturen van de overdracht. Hierdoor is veel afstemming nodig met verschillende partijen, wordt de kans op fouten groter en kost de gegevensoverdracht veel tijd. Bovendien wordt de documentatie regelmatig onveilig verstuurd en/of te laat ontvangen.

Belang regionale samenwerking

Ziekenhuizen, VV&T-instellingen en huisartsen hechten allemaal veel belang aan regionale samenwerking. Alle betrokkenen vinden efficiëntere gegevensoverdracht de grootste meerwaarde van regionale samenwerking, gevolgd door inzicht in de capaciteit van vervolgzorg.

ZorgDomein stelt de afgelopen 20 jaar zijn platform te hebben ontwikkeld mede om deze gegevensoverdracht te vereenvoudigen. Zeker met wens vanuit overheid, maatschappij in instellingen zelf om te digitaliseren, is het volgens de organisatie een must om het zorgaanbod transparanter voor de zorgverlener én de patiënt te maken. Juist een landelijk platform als ZorgDomein kan een grote rol spelen in het optimaliseren van regionale samenwerking.

Enkele andere conclusies uit de enquête:

  • Het betrekken van de patiënt bij het kiezen van de juiste vervolgzorg heeft veel voordelen. Volgens meer dan de helft van de huisartsen is het grootste voordeel dat patiënten beter weten waar zij aan toe zijn.
  • De rol van de huisarts als poortwachter blijft vaak onderbelicht. Een derde van de huisartsen geeft aan dat zij gemiddeld maar in 10 procent van de gevallen (tussentijds) geïnformeerd worden over het verloop van de vervolgzorg van een patiënt, terwijl ruim 90 procent vaker op de hoogte willen worden gebracht.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen