Axians in beeld als 4e Daas-leverancier bij KIK-V

15 maart 2023
KIk-1
Digitalisering
Nieuws

Axians komt naast Bince, NLCom en SDB-groep als vierde DaaS-leverancier in beeld in het kader van KIK-V. De wens om strategisch partner te worden van KIK-V maakt Director Healthcare André Hendriks van Axians bekend op de website van KIK-V zelf. “Axians zou ongeacht de bronsysteemleverancier een DaaS-oplossing moeten kunnen bieden."

Programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) is een landelijk programma met als doel het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie over de verpleeghuiszorg. De partijen willen de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever inrichten.

Axians, het internationale ICT merk van Vinci Energies, wil graag een rol gaan spelen bij KIK-V en in ieder geval een DaaS-oplossing gaan bieden. André Hendriks vindt dat KIK-V veel mogelijkheden biedt en wil daar graag een rol bij spelen. DaaS betekent: Datastation-as-a-service. Anders gezegd: het datastation wordt als dienst afgenomen bij een leverancier - in dit geval bijvoorbeeld Bince, NLCom  SDB-groep en eventueel Axians - die verantwoordelijk is voor onder meer de installatie, onderhoud en het beheer. 

Krachten bundelen

Op de website van KIK-V legt Hendriks uit waarom Axians zo graag deel wil uitmaken van het programma. “Officieel zijn wij nog niet bij KIK-V betrokken. We werken hard aan een mogelijkheid om in te voegen. Interoperabiliteit is een groot thema in zorgland en KIK-V kan daar een bijdrage aan leveren opdat gegevens beter, efficiënter en gestructureerd uitgewisseld kunnen worden. Daar kruisen onze paden. Binnen Axians zijn meerdere business units betrokken bij de zorg, en volg ik in het kader van business development de ontwikkelingen rond KIK-V. Zeker nu het programma goed op stoom komt, wordt het interessant om onze krachten te bundelen”  

KIK-V is goed op weg

KIK-V heeft onlangs inderdaad flinke stappen gezet met nieuwe releases. In oktober 2022 is officieel de geheel vernieuwde KIK-V-Afsprakenset vastgesteld. Onder meer de beheerafspraken en de concepten voor het realiseren van een zorgbrede toepassing zijn aangepast. Ook zijn er afspraken toegevoegd omtrent het uitwisselen van gegevens via datastations. Er ontstaan, zodra zorgaanbieders werken met een datastation, steeds meer mogelijkheden om indicatoren via KIK-starter aan te leveren.

Zorgmedewerkers ontlasten

Natuurlijk is er bij Axions een zakelijke drijfveer om een Saas-oplossing te ontwikkelen, maar Hendriks heeft ook intrinsieke motivatie om mee te doen met KIK-V. Hij heeft zelf namelijk een achtergrond als verpleegkundige en weet hoe belangrijk het is dat zorgmedewerkers zich vooral met hun core business, de zorg, bezig kunnen houden. “Destijds kregen we ook al veel informatievragen op ons afgevuurd. Het beantwoorden daarvan ging gepaard met veel uitzoekwerk en telkens opnieuw verzamelen van gegevens. Ik wil me ervoor inzetten dat zorgmedewerkers geen taken hoeven te doen waar ze eigenlijk niet mee belast hoeven te worden, zodat ze zich volledig op de zorg kunnen richten.”