Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

KIK-V zet grote stappen met nieuwe releases

KIK-V heeft flinke stappen gezet met nieuwe releases. In oktober 2022 is officieel de geheel vernieuwde KIK-V-Afsprakenset vastgesteld. Onder meer de beheerafspraken en de concepten voor het realiseren van een zorgbrede toepassing zijn aangepast. Ook zijn er afspraken toegevoegd omtrent het uitwissselen van gegevens via datastations. Tot slot is een nieuw uitwisselprofiel vastgesteld voor de aanlevering van indicatoren aan het Zorginstituut in het kader van het Openbaar Databestand (ODB).

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De nieuwe releases kenmerken de verdiepende ontwikkeling van KIK-V voor de verpleeghuiszorg en de mogelijkheid tot een bredere inzet van KIK-V.  Het programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) timmert zo flink aan de weg met het stroomlijnen van informatie in de verpleeghuiszorg. Alle partijen willen de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever inrichten. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten en meer beschikbare en betrouwbare informatie.

Invultools en FAIR-principes

KIK-V ondersteunt de verpleeghuiszorg onder meer met invultools die zorgaanbieders helpen bij het aanleveren van indicatoren voor DESAN. Met de Invultool KIK-V ontstaat er meer grip op de berekening en de aanlevering van die kwaliteitsgegevens. Op die manier weten zorgaanbieders zeker dat de indicatoren op de juiste manier worden berekend en geschikt zijn voor benchmarking. Ook heeft het programma FAIR-principes in het kader van KIK-V² geïntroduceerd. FAIR Data-principes beschrijven een nauwkeurige en meetbare set van kwaliteiten die aan iedere goede datapublicatie ten grondslag moeten liggen.

Nieuwe KIK-V afsprakenset

KIK-V werkt kortom voortdurend aan betere en naadloze info-uitwisseling in de verpleeghuiszorg. Onlangs is dus weer de volgende grote stap gezet met de introductie van de geheel vernieuwde KIK-V-Afsprakenset.  Onder meer de beheerafspraken en de ontologie naar een zorgbrede toepassing zijn aangepast. Maar er zijn ook een aantal andere afspraken gemaakt. De nieuwe release van de afsprakenset is deels tot stand gekomen dankzij ervaringen rond de ontwikkeling van nieuwe uitwisselprofielen van IGJ, NZa en de Zorgkantoren.

Op de website van KIK-V kunnen we lezen: “Zo zijn in het modeluitwisselprofiel onderwerpen geschrapt die niet werden gebruikt of dubbel waren. De afsprakenset is aangevuld, onder meer met de uitwisselkalender: een tijdsoverzicht voor het  uitvragen van gegevens. Tevens is de model-gegevensset geactualiseerd en geschikt gemaakt voor bredere inzet dan alleen voor de verpleeghuiszorg. Tot slot zijn onderwerpen toegevoegd waar partijen behoefte aan hadden, zoals afspraken over contact wanneer bijvoorbeeld bepaalde gegevens niet kan aanleveren.

KIK-starter

Ook het nieuwe uitwisselprofiel voor het aanleveren van de indicatoren van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg aan het Zorginstituut is begin oktober 2022 in gebruik genomen. Dit uitwisselprofiel bevat de berekeningen voor de ‘indicatoren basisveiligheid’ en de technische uitwerking daarvan. Een interessante mogelijkheid is dat de indicatoren nu via de ‘KIK-starter’ kunnen worden aangeleverd. Die mogelijkheid geldt voor zorgaanbieders die in de praktijk al met een datastation werken. Met het vernieuwde uitwisselprofiel kunnen zorgaanbieders ruim op tijd beginnen met de voorbereidingen voor het aanleveren van de benodigde verpleeghuisindicatoren in 2023.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen