Beeldbeschikbaarheid Zuidoost-Brabant uitgebreid

15 maart 2022
Beeldbeschikbaarheid-ZOBrabant
Digitalisering
Nieuws

De samenwerkende ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant hebben hun digitale netwerk voor het uitwisselen van diagnostische gegevens uitgebreid. Vanaf nu kunnen het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC en het Anna Ziekenhuis niet alleen diagnostische beelden met elkaar delen, maar ook andere diagnostische onderzoeken. Uiteraard worden deze gegevens alleen gedeeld met en na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

De drie Zuidoost-Brabantse ziekenhuizen hebben het digitale netwerk enkele jaren geleden opgezet om de gegevensoverdracht, waaronder de beeldbeschikbaarheid, van patiënten die naar elkaar doorverwezen worden te vereenvoudigen en verbeteren. In de praktijk bleek namelijk dat voorafgaand aan de doorverwijzing door een van de andere ziekenhuizen al de nodige onderzoeken uitgevoerd waren om vast te stellen welke zorg de patiënt nodig heeft en waar hij of zij die het best kan ontvangen.

Digitalisering beelduitwisseling

Voorheen werd die informatie op papier of, in het geval van radiologische beelden, via DVD's met elkaar uitgewisseld. Om die uitwisseling te digitaliseren hebben de drie ziekenhuizen op basis van XDS een netwerk ingericht dat direct inzien van medische documenten en beelden van andere ziekenhuizen op een gestandaardiseerde en beveiligde manier mogelijk maakt. Dat scheelt tijd en werk voor de zorgverleners en voorkomt dat een patiënt onnodig onderzoeken in het nieuwe ziekenhuis opnieuw moet ondergaan.

Met de zogenoemde directe beeldbeschikbaarheid die via het digitale netwerk van de ziekenhuizen al enkele jaren beschikbaar is, kunnen de juiste informatie, op de juiste plek en op het juiste moment, aan elkaar beschikbaar stellen.

Beeldbeschikbaarheid PACS2

Tot nu toe was het de regio Zuidoost-Brabant al mogelijk om radiologische beelden en verslagen (PACS) tussen de drie ziekenhuizen op deze wijze aan elkaar beschikbaar te stellen. Die voorziening is nu uitgebreid. Het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC en Anna Ziekenhuis hebben nu de beeldbeschikbaarheid via het XDS netwerk gerealiseerd voor alle zogenoemde PACS2 beelden. Denk daarbij aan cardiale echo’s, longfunctieonderzoeken, scopie beelden, foto’s en slaaponderzoeken.

Daarnaast is ook een digitale koppeling gemaakt met Diagnostiek voor U. Dit is een eerstelijns diagnostisch centrum in Zuidoost-Brabant. Zorgverleners in de ziekenhuizen kunnen dankzij deze koppeling, wanneer de patiënt daar toestemming voor geeft, die beelden en uitslagen nu ook direct digitaal in het elektronisch patiëntendossier inzien.

Het is de bedoeling dat de XDS technologie die de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant nu al gebruiken, als een van de voorlopers in Nederland, straks gebruikt gaat worden voor een landelijk netwerk van ziekenhuizen. VWS werkt via het Programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg aan de ontwikkeling van de wettelijke verplichting voor de uitwisseling van radiologische beelden en verslagen.