Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Betere astma controle bij kinderen dankzij Luchtbrug

Luchtbrug, een initiatief van het Radboudumc, is opgezet voor de online monitoring van kinderen met astma. Die hoeven daardoor minder vaak naar het ziekenhuis en kunnen op een laagdrempelige manier contact onderhouden met artsen. Luchtbrug is al enkele jaren actief. Onlangs promoveerde Lara van dan Wijngaart, verbonden aan het Amalia kinderziekenhuis, op haar onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van Luchtbrug.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Door de coronacrisis is de aandacht voor zorg op afstand en thuis monitoring oplossingen zoals Luchtbrug flink toegenomen. Inmiddels wordt de e-health toepassing al door 18 ziekenhuizen ingezet voor de monitoring van astmapatiënten. Recentelijk besloot de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) Luchtbrug op te nemen in het vergoedingenstelsel.

In haar proefschrift toont promovendus van den Wijngaart aan dat met Luchtbrug de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven behouden blijft. Voor het onderzoek werd een groep van 200 jonge astmapatiënten opgedeeld in twee groepen. Een groep moest elke vier maanden naar het ziekenhuis voor een controle afspraak. De andere groep werd maandelijks online gemonitord en moest eens in de acht maanden fysiek naar het ziekenhuis.

Betere astma controle met Luchtbrug

Het onderzoek toonde aan dat de astma controle in de groep die via Luchtbrug gemonitord werd, verbeterde. “Luchtbrug biedt voordelen voor de patiënten en hun ouders. Het leidt tot meer patiëntgerichte zorg en een verbeterde controle doordat er vaker gemonitord wordt. Bovendien is er laagdrempeliger contact met de artsen mogelijk. En ook belangrijk: ze hoeven minder vaak fysiek naar het ziekenhuis te komen, waardoor kinderen geen school, sport of hobby missen of ouders vrije dagen moeten opnemen”, aldus Lara van den Wijngaart.

Behalve voor de astmapatiënten zelf, biedt Luchtbrug ook voordelen voor de zorgverleners. Ook dat werd door het onderzoek bevestigd. Monitoring op afstand maakt het mogelijk om een deel van de taken van de kinderarts over te hevelen naar de kinderverpleegkundige. Daarnaast wordt de tijd tijdens een spreekuur effectiever en doelmatiger gebruikt omdat veel van de informatie via de monitoring vooraf al bekend is. Daardoor houden zorgverleners meer tijd over voor complexe patiënten. De continue monitoring via Luchtbrug leidt er ook toe dat artsen een beter zicht krijgen op hun patiënt.

Van den Wijngaart promoveerde 9 oktober j.l. op haar onderzoek naar Luchtbrug, getiteld ‘eHealth in paediatric asthma – From promise to practice’. Luchtbrug is een initiatief van het Radboudumc en werd mede mogelijk gemaakt door het Longfonds en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen