Bijzondere leerstoel Eveline Wouters gericht op betere samenwerking mens, technologie

Eveline Wouters ‒ lector Health Innovations & Technology aan Fontys Paramedische Hogeschool ‒ gaat zich de komende jaren als hoogleraar aan de Tilburg University sterk maken voor het succesvol toepassen van technologische innovaties in de gezondheidszorg. Daarmee moeten patiënten meer regie krijgen over hun leven, behandeling en ziekte. Gezondheid in de digitale samenleving is een actueel onderzoeksthema waarop Tilburg University wil inspelen met de benoeming van Wouters.

Wouters bezet sinds 1 januari de leerstoel ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’ aan Tilburg University.  De bijzondere leerstoel is ingebed bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de School of Social and Behavioral Sciences (TSB). Fontys Paramedische Hogeschool, de vestigende instantie, laat in een persbericht weten blij te zijn met de benoeming. ‘Deze stap draagt bij aan onze ambitie een substantiële bijdrage te leveren aan ontwikkelingen in de gezondheidszorg,’.

Ondersteuning zelfregie en gezondheid

De leerstoel van Wouters streeft de succesvolle toepassing van (technologische) innovaties ten behoeve van gezondheid na. Succesvol betekent in dit verband: ondersteunend aan zelfregie en gezondheid, het toegankelijk worden van technologische innovaties voor iedereen en het overtuigend toepassen ervan door zorgverleners. Het doel is om bij te dragen aan kennis over factoren die het gebruik van technologie door mensen in de zorg voor gezondheid beïnvloeden.

Het onderzoeksprogramma richt zich op drie hoofdthema’s:

  • Het gebruikersperspectief bij nieuwe technologische ontwerpen en toepassingen;
  • Acceptatie en implementatie van bestaande technologie;
  • Kenmerken van lokale samenwerkingsverbanden waarin zorg en technologie worden verbonden.

 

Meer zelfregie, kwaliteit van leven

Technologische innovaties bieden in theorie een kans om bij te dragen aan meer zelfregie en kwaliteit van leven voor mensen die een (chronisch) gezondheidsprobleem hebben. Om dit te bereiken moet tegelijkertijd sprake zijn van een sterke sociale vernieuwing, waardoor de technologie tot nieuw gedrag en nieuwe samenwerkingsverbanden leidt. De impact daarvan is onder meer dat gezondheidsverschillen worden verkleind.

In haar onderzoek houdt Wouters (van huis uit arts) zich bezig met de ‘verbinding’ tussen mens en techniek in de zorg. Dat het niet altijd even soepel plaatsvindt, stelde Wouters in een eerder interview met Bron. Zo blijven in de praktijk dure (orthopedische) hulpmiddelen ongebruikt, omdat de specialist onvoldoende rekening heeft gehouden met de leefwereld van de patiënt.

Maar wanneer technologische innovaties wél succesvol zijn, kunnen zij daadwerkelijk bijdragen aan meer zelfregie en kwaliteit van leven voor mensen met een (chronisch) gezondheidsprobleem. Wouters hierover: “Met apparaatjes die je verbindt met een iPad, kun je bijvoorbeeld zelf je bewegingen, bloeddruk of suikergehalte bijhouden.” Zo manier worden problemen eerder gesignaleerd dan bij een halfjaarlijks routineonderzoek.

Overbruggen kloof mens, techniek

Ook in haar hoogleraarschap wil Wouters zich inspannen om de kloof tussen mens en techniek in de zorg te overbruggen. Daarnaast streven de samenwerkingspartners Tranzo en Fontys ernaar de kennis op dit terrein verder te bundelen. Zo willen ze komen tot een gemeenschappelijke kennisagenda. Beide instellingen stellen sterk verbonden te zijn met de praktijk en het praktijkgebonden onderzoek.

Daarbij is de primaire doelstelling van de academische werkplaatsen van Tranzo een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk door kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van zorg en welzijn. Bij Fontys is de primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de toekomstige praktijk door de ontwikkeling van onderwijs, naast kennisontwikkeling die in de praktijk toepasbaar is.

Door een structureel samenwerkingsverband worden de mogelijkheden uitgebreid, versterkt en duurzaam. Het is daarbij de ambitie te kunnen komen tot onderzoek met grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
slokdarmkanker
Slokdarmkanker beter herkennen dankzij AI  
Een medewerker van het prijswinnende Virtueel Zorgcentrum praat met een patiënt (Foto: Rijnstate).
Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’
Breuk
Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels
Pupillometrie
Smartphone accessoire voor pupillometrie
Volg jij ons al?