Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Catharina Ziekenhuis wil beste zorg tegen lagere kosten realiseren

Het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven) gaat binnen het Topzorg-programma van het hart- en vaatcentrum onderzoeken of het de beste zorg kan leveren tegen lagere kosten. Dit moet onder meer gebeuren door zorgprocessen slimmer in te richten en met het invoeren van technologische en digitale innovaties. Zo wil het ziekenhuis naast meer aandacht voor uitkomsten van behandelingen ook de focus leggen op onnodige kosten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

“Wanneer we bij gelijkblijvende of betere zorguitkomsten de kosten kunnen verminderen, is dat winst voor zowel het ziekenhuis, de verzekeraar, de maatschappij én de patiënt”, stelt Dennis van Veghel, programmamanager Topzorg in het Catharina Ziekenhuis. “Als we kosten kunnen besparen, komt er ook nog eens meer ruimte voor innovatie en verbetering.”

Verborgen inzichten

Waar ziekenhuizen vaak per afdeling een budget toekennen, komen patiënten voor hun behandeling vaak bij meerdere afdelingen terecht. Inzichten die een behandeling efficiënter of beter kunnen maken, blijven zo vaak verborgen. Hetzelfde geldt voor de zorgkosten.

“Denk bijvoorbeeld aan het aantal keren dat een patiënt voor of na een behandeling de eerste hulp bezoekt”, vervolgt Van Veghel. “Andere voorbeelden zijn de hoeveelheid diagnostiek die wordt ingezet, of een behandeling kan worden uitgevoerd in dagbehandeling of dat een opname noodzakelijk is en als dat noodzakelijk is hoe lang de ligduur in het ziekenhuis is.”

Verbeteringen realiseren

Door deze beschikbare data op een nieuwe manier te bestuderen, verwachten onderzoekers binnen het hart- en vaatcentrum gerichter verbeteringen door te kunnen voeren waardoor zorgprocessen slimmer kunnen worden ingericht en zowel de kwaliteit van zorg als de efficiëntie verbetert.

De betrokken onderzoekers hebben een methode ontwikkeld waarbinnen artsen, financieel deskundigen en patiënten inspraak hebben in de selectie van zogenoemde ‘kostendrijvers’, aldus Van Veghel. “Deze methode geeft ons een beeld wat de belangrijkste kostendrijvers zijn, maar ook welke zorgactiviteiten die kosten veroorzaken.”

De programmamanager Topzorg verwacht dat verdere verbeteringen mogelijk zijn door processen nog slimmer in te richten en technologische innovaties door te voeren. Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn e-health toepassingen zoals telemonitoring via de Healthdot van Philips. De methodiek wordt in eerste instantie geïmplementeerd binnen het Catharina Ziekenhuis. Daarna zal deze worden uitgerold binnen het Nederlands Hart Netwerk om ook samen met verwijzers de zorgketen te optimaliseren.

Subsidies Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis heeft twee subsidies van drie miljoen euro van ZonMW gekregen voor complexe zorg rondom darmkanker en hart- en vaatziekten. Het hart- en vaatcentrum wil met deze subsidie zijn rol als koploper bij de ontwikkeling en implementatie van medische innovaties verder versterken.

De subsidie wordt ingezet voor onderzoek naar technologische innovaties en beslissingsondersteuning op basis van kunstmatige intelligentie. Dat geldt met name op het gebied van preventie, verbeterde uitkomsten en kostenbeheersing bij drie veelvoorkomende hartaandoeningen: verstopte kransslagaderen, vernauwde hartklep en boezemfibrilleren.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen