Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Consultatie van start voor online toestemmingsvoorziening Mitz

Het Informatieberaad Zorg wil suggesties en ideeën verzamelen om de online toestemmingsvoorziening Mitz beter aan te laten sluiten op praktische behoeften. Daarom is een open consultatie gestart over de landelijke online toestemmingsvoorziening. Relevante partijen kunnen tot en met maandag 5 oktober hun denkbeelden aan het Informatieberaad doorgeven. Begin dit jaar is er al een pilot met Mitz gestart in het Haagse HagaZiekenhuis. LSP-beheerder VZVZ liet onlangs weten dat het klaar is om aan te sluiten op Mitz.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mitz moet iedereen de mogelijkheid bieden om zijn of haar toestemmingen in het kader van zorg op één plek vast te leggen en te beheren. Dankzij de voorziening kunnen burgers eenvoudig aangeven met wie welke medische gegevens gedeeld mogen worden. In de online toestemmingsvoorziening kunnen zij zien welke toestemmingen zijn vastgelegd en wie de toestemmingen heeft geraadpleegd. Zorgaanbieders weten of zij toestemming hebben voor het delen van bepaalde medische informatie, of niet.

Mitz als bouwsteen

In het document ‘Online Toestemmingsvoorziening: Mitz als bouwsteen’, is de online toestemmingsvoorziening uitvoerig beschreven. In het document staat onder meer:

  • Of een online toestemmingsvoorziening onder deze beschrijving tegemoet komt aan de wensen en eisen van het zorgveld en voldoet aan de behoefte;
  • Of Mitz als online toestemmingsvoorziening hierin voorziet en toegelaten kan worden als bouwsteen voor het duurzame informatiestelsel voor de zorg.

Tot en met 5 oktober kunnen mensen en organisaties ideeën en suggesties voor de online toestemmingsvoorziening mailen naar: OpenConsultatiesInformatieBeraadzorg@minvws.nl

Vastleggen toestemming is uitdaging

Het vastleggen van de toestemmingen van patiënten voor veilige en gestandaardiseerde uitwisseling van patiëntgegevens is in de zorg een uitdaging. Medische gegevens kunnen pas beschikbaar worden gesteld aan andere zorgaanbieders als een patiënt daar toestemming voor geeft. Dit gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Voor het delen van medicatiegegevens moet het Landelijk Schakelpunt gebruikt worden, voor het delen van andere gegevens de patiëntportalen van individuele zorgverleners.

Om het voor burgers eenvoudiger en overzichtelijker te maken, wordt gewerkt aan een online toestemmingsvoorziening: één portaal waar burgers zelf toestemmingen kunnen vastleggen en beheren. Voor zorgaanbieders ontstaat zo één plek waar zij de toestemmingskeuzes van hun patiënten kunnen controleren. Mitz moet het overkoepelende platform worden voor het het initiatief, dat eerst bekend stond als ‘Online toestemmingsvoorziening’ (OTV).

Toestemming op één plek

Iedereen in Nederland moet op termijn via Mitz toestemmingen op één plek kunnen vastleggen en beheren. Toestemmingskeuzes kunnen, na inloggen met DigiD, in de Mitz-omgeving gemakkelijk worden gewijzigd, zo is het idee. Mitz moet zo voor overzicht en gemak zorgen. Zorgaanbieders weten dankzij het platform of hun patiënt toestemming heeft gegeven voor het delen van bepaalde medische informatie. Zij kunnen er bij gebruik van Mitz op vertrouwen dat de toestemmingen zijn vastgelegd, verzameld en gecontroleerd conform de geldende wet- en regelgeving.

Mitz startte begin 2020 een pilot met het HagaZiekenhuis en EPD-leverancier ChipSoft om de toestemming van patiënten voor gegevensuitwisseling goed en veilig vast te leggen. Via Mitz moeten patiënten op één plek hun toestemmingen kunnen beheren. Dit helpt om een compleet beeld te geven van een patiënt, de basis voor een goede behandeling, aldus LSP-beheerder VZVZ.

LSP bijna klaar voor Mitz

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) maakt zich klaar voor aansluiting op de nieuwe gemeenschappelijke, toekomstbestendige toestemmingsvoorziening Mitz, zo valt te lezen op de website van het platform. Met het oog op de toenemende gegevensuitwisseling tussen sectoren en regio’s stelt LSP-beheerder VZVZ veel voordelen van Mitz te zien. Het LSP wordt onder meer gebruikt voor regionale informatieuitwisseling en moet dienen als infrastructuur voor gegevensuitwisseling op basis van het MedMij-afsprakenstelsel.

Naast toekomstbestendigheid betekent aansluiten op Mitz ook dat een gegeven toestemming direct ingaat, ongeacht of die bij het ziekenhuis of op de huisartsenpost wordt gegeven. Het is, net als Volgjezorg, een online voorziening waardoor patiënten overal en bij elke zorgverlener hun toestemming kunnen regelen.

Belangrijk voordeel van Mitz is bovendien dat de toestemming geldt voor alle aangesloten uitwisselingssystemen. Zo versnelt Mitz de mogelijkheid om medische gegevens uit te wisselen, verdeelt het de last van het vragen naar toestemmingen en weten zorgpartijen dat zij altijd handelen naar de meest actuele wens van de patiënt.

Vooralsnog zal het LSP op 1 oktober technisch klaar zijn voor de eerste PoCs (proofs of concept) en pilots met XIS-leveranciers. Volgjezorg blijft beschikbaar voor toestemmingen op het LSP voor LSP-deelnemers die nog niet over zijn op Mitz.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen