Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Coronavirus heeft nog geen effect op invoer online inzage

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving en het zorgpersoneel in het bijzonder. De huisartsenzorg is door de recente ontwikkelingen nog verder onder druk komen te staan. OPEN heeft er begrip voor dat huisartsen en praktijkmedewerkers daardoor nu onvoldoende tijd hebben om zich op online inzage te richten. Maar, zo stelt de organisatie, dit heeft vooralsnog geen effect op de planning van het OPEN-programma.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Uiterlijk 1 juli moeten huisartsen patiënten die daarom verzoeken elektronisch inzage in hun medisch dossier kunnen bieden. HIS-leveranciers moeten de technische aanpassingen die voor deze online inzage nodig zijn tijdig opleveren. Op dit moment is er nog geen reden om aan te nemen dat de deadline van 1 juli niet gehaald zal worden, zo blijkt uit navraag bij HIS-leveranciers.

De komende weken zal OPEN de ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden. Als op enig moment blijkt dat aanpassing van de deadline toch noodzakelijk wordt, dan zullen LHV, NHG en InEen daarover in gesprek gaan met het ministerie van VWS en de betrokken partijen daarvan op de hoogte houden.

E-learning voor online inzage

Uiterlijk 1 juli moet het patiëntenportaal van het HIS voldoen aan het eerste deel van de OPEN ICT-basiseisen; het tonen van de juiste onderdelen van het medisch dossier aan de patiënt. Daarna hebben regionale coalities zes maanden de tijd om te voldoen aan de voorwaarden van het OPEN-programma. Zij zorgen ook voor de scholing richting huisartsenpraktijken en ondersteuning bij de voorlichting van patiënten.

In lijn met het advies van het RIVM omtrent de uitbraak van het coronavirus. adviseert OPEN om tot 6 april geen fysieke scholingsbijeenkomsten te organiseren met zorgverleners. Uiteraard kan, als dat nodig is, wel gestart worden met het volgen van de, sinds deze maand beschikbare, e-learning van OPEN om op een veilige manier aan de scholingsverplichting te voldoen. Binnen het e-learning traject, dat uit diverse modules zal bestaan, krijgen huisartsen en praktijkmedewerkers meer informatie over online inzage.

De e-learning is beschikbaar voor alle regionale coalities die de subsidieaanvraag hebben ingediend. OPEN heeft er begrip voor dat huisartsen op dit moment geen tijd hebben om de e-learning te volgen. Maar, er is nog voldoende tijd, ook na 1 juli, om de scholing te volgen en aan de OPEN-voorwaarden te voldoen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen