COVID Radar app verder verbeterd

20 september 2022
App-bed-ziek
Onderzoek
Nieuws

Het LUMC heeft tijdens de coronapandemie de COVID Radar App gebruikt voor het verzamelen van gegevens over de symptomen van de ziekte en het gedrag van mensen. Eerder onderzoek toonde al aan dat de app een waardevol instrument is om de ontwikkeling van COVID-19 in een bepaalde regio in kaart te brengen. Om de app verder te verbeteren is een nieuw onderzoek uitgevoerd.

COVID Radar verzamelt gegevens via het postcodegebied, wat betekent dat een individuele gebruiker onderdeel uitmaakt van een groep van 3.000 mensen in hetzelfde postcodegebied en niet persoonlijk wordt herkend. De meerwaarde van de app werd vorig jaar al aangetoond. Duidelijk is dat voor het nauwkeurig monitoren van COVID-19 een hoge betrokkenheid van de gebruikers van de app van cruciaal belang is. De gebruiksvriendelijkheid van de COVID Radar app speelt daarbij een grote rol.

COVID Radar app onderzoek

Doel van het nieuwe onderzoek was dan ook om inzicht te krijgen in hoe de acceptatie en gebruiksvriendelijkheid van de app verbeterd kan worden en wat er nodig is om de app inclusiever te maken. Denk daarbij aan een betere toegankelijkheid voor laaggeletterden. Daarnaast was er ook aandacht voor de zoektocht naar verbeteringen die ertoe leiden dat gebruikers de app ook blijven gebruiken.

Het nieuwe onderzoek werd voor deze doelstellingen opgedeeld in een drietal deelonderzoeken:

  • Er werden drie groepsinterviews uitgevoerd met 14 burgers die de app reeds gebruikten. Hen is gevraagd naar hun gebruikerservaringen en mogelijke verbeteringen van de app.
  • Met behulp van 1.080 e-mails die gebruikers van de app aan het COVID-Radar projectteam hebben gestuurd sinds de lancering van de app ins een kwalitatieve thematische analyse van de app gemaakt.
  • Daarnaast zijn de verbetermogelijkheden op het gebied van de inclusiviteit van de app in kaart gebracht. Daarvoor werd de app beoordeeld door taalexperts van Pharos. Zij voerden ook een viertal 1-op-1 testsessies met laaggeletterde personen uit.

App verbeterd, gebruikers positief

Door het bot genomen waren de gebruikers van de COVID-19 Radar App tevreden met zowel het ontwerp als de functionaliteiten. Dankzij het nieuwe onderzoek zijn een aantal verbetermogelijkheden geïdentificeerd. Die betroffen ook het ontwerp en de inhoud van de app.

Met deze resultaten is de toegankelijkheid van de app verder verbeterd. De gebruikers gaven aan dat het feit dat ze met de app een bijdrage kunnen leveren aan de wetenschap een belangrijke factor was om de app ook te blijven gebruiken.

"Door middel van (dagelijkse) registraties van symptomen en gedrag, wat hen doorgaans slechts 1 of enkele minuten tijd kostte, konden zij hun steentje bijdragen aan het in kaart brengen van de verspreiding van het virus en mogelijke voorspellingen van COVID-19 hotspots", aldus het onderzoek dat hier in zijn geheel na te lezen is.