Digiconsult met psychiaters slaat aan

5 december 2022
digiconsult
Digitalisering
Nieuws

Arkin heeft ter ondersteuning van GGZ en huisartsen de mogelijkheid ontwikkeld dat huisartsen een digiconsult kunnen starten met een psychiater die tips kan geven over doorverwijzing van patiënten of de inzet van medicatie. Sinds de start in juli 2022 zijn er in december 2022 inmiddels ruim 80 consulten digitaal behandeld. Het digiconsult is een snelle en veilige manier om expertise te delen en is een aanvulling op de al bestaande telefonische en fysieke consultatie.

Digitale meedenkconsulten rukken snel op de in de zorg. Een huisarts stuurt dan digitaal zijn vragen over een bepaalde casus naar een specialist, die vervolgens meedenkt als het hem of haar uitkomt. Voor zowel huisartsen als betrokken specialisten heeft zo’n digitale raadpleging voordelen De huisarts leert vaak van zo’n consult en regelmatig kan een verwijzing naar het ziekenhuis worden voorkomen.

Advies over medicatie

Ook bij psychische klachten blijken dergelijke digiconsulten nuttig. Arkin werkt hierbij samen met Huisarts+punt. Zij organiseren eenmalige specialistische adviezen voor patiënten op verzoek van de huisarts en buiten de muren van het ziekenhuis. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar via Huisarts+punt. De huisarts krijgt geen factuur en de patiënt hoeft geen eigen risico te betalen.

Jara Bouws, psychiater bij Arkin: “Het beantwoorden van digiconsulten voor de huisartsen van Amsterdam, ervaar ik als zinvol en leuk om te doen. Meestal gaat het om medicatieadvies of meedenken in welke richting een patiënt onderzocht of verwezen moet worden. Het lukt ons goed om telkens binnen 3 werkdagen antwoord te geven, vaak lukt het al dezelfde dag. Het voordeel van digiconsult is dat vragen gesteld en beantwoord worden wanneer het huisartsen en onszelf uitkomt, waardoor we niet heen en weer hoeven te bellen om elkaar te bereiken.”

Digiconsult wérkt    

Huisartsen, praktijkondersteuners (POHGGZ) en cliënten worden op deze wijze dus snel en effectief geholpen met passende inhoudelijke adviezen. Bij het concept digiconsult van Arkin kunnen huisartsen iedere dag, als ze dat uitkomt, digtiaal hun vraag stelllen. Voor beide partijen is het een makkelijke en veilige manier van samenwerken die relatief weinig tijd kost.

Huisartsen kunnen via Zorgdomein (onder de button teleconsult) een vraag stellen en de benodigde patiëntgegevens meesturen. De vragen worden vervolgens via ZorgDomein beantwoord door psychiaters van Arkin. Kathelijne Dik, huisarts: “Ik heb een aantal keer gebruik gemaakt van het digiconsult en ik was zeer tevreden met het uitgebreide en behulpzame antwoord. Deze mogelijkheid is een waardevolle uitbreiding van de zorgmogelijkheden, die ongetwijfeld de wachtlijsten zal beperken.”