Search
Close this search box.
Search

Digitaal verwijsbericht voor pararamedici

Nictiz is bezig met het ontwikkelen van een digitaal verwijsbericht dat huisartsen in kunnen zetten om iemand te verwijzen naar een paramedicus zoals een fysiotherapeut. Dit verwijsbericht wordt ontwikkeld binnen de informatiestandaard paramedische zorg. Het doel is dat huisartsen en paramedici in de toekomst beter digitaal kunnen samenwerken en dat de databeschikbaarheid wordt verbeterd.

Het nieuwe digitaal verwijsbericht ontwikkelt Nictiz in samenwerking met het zorgveld. Het ontwerp hiervoor is nu beschikbaar voor openbare consultatie. Tijdens de consultatieperiode kunnen partijen zoals huisartsen, paramedici, softwareleveranciers én patiënten de ontwikkelversie van het verwijsbericht bekijken, vragen stellen of een reactie geven.

Elektronisch verwijsbericht versturen

Het is de bedoeling dat de huisarts op korte termijn het verwijsbericht elektronisch vanuit zijn of haar informatiesysteem naar het informatiesysteem van de paramedicus kan sturen. Met deze verwijzing krijgt de paramedicus snel en goed inzicht in de verwijsvraag en achterliggende problematiek. Hiermee kan de paramedicus de zorg gericht voortzetten en is hij of zij op de hoogte van factoren die invloed kunnen hebben op de behandeling.

Met deze manier van elektronisch verwijzen wordt dus de samenwerking verbeterd. Het overkoepelende doel van Nictiz is het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten, door informatiestandaarden optimaal aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van patiënten en zorgverleners.

Ontwikkelversie

Iedereen die wil meedenken over de ontwikkelversie van het verwijsbericht kan terecht op de webpagina over de informatiestandaard paramedische zorg, waarbinnen het nieuwe verwijsbericht wordt ontwikkeld. Reageren is mogelijk tot 20 januari 2023 en de bevindingen van deze feedback worden verwerkt en besproken in februari. Degenen die gereageerd hebben of hiervoor belangstelling hebben, krijgen hiervoor een uitnodiging.

Digitaal verwijsbericht

Nictiz werkt met de digitale verwijzing aan het verbeteren van de databeschikbaarheid voor huisartsen en paramedici. ‘De digitale informatie-uitwisseling tussen deze zorgverleners zorgt voor een positievere patiëntbeleving, verlicht de administratieve lasten en verbetert de samenwerking. Voor het digitaal verwijzen van een huisarts naar een paramedicus ontwikkelt Nictiz, binnen de informatiestandaard paramedische zorg, het digitale verwijsbericht.

Zo snel mogelijk na het verwerken van de feedback van partijen start al de implementatie van het digitale verwijsbericht in de praktijk. Alle softwareleveranciers worden uitgenodigd om bij deze pilots aan te sluiten. Dit digitale verwijsbericht is het eerste onderdeel van de vernieuwde informatiestandaard paramedische zorg. De implementatie ervan maakt onderdeel uit van het programma Digitale Gegevensuitwisseling Paramedische Zorg.

Richtlijn HASP-paramedicus

Om te zorgen dat het verwijsbericht snel en gestructureerd opgesteld kan worden én volledig aansluit bij de informatiebehoefte van de ontvanger, is deze uitgewerkt in de richtlijn HASP-paramedicus, die in nauwe samenwerking tussen Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de paramedische beroepsverenigingen is ontwikkeld.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Visuele prothese
Visuele prothese voor blinden in ontwikkeling
ransomware
Hackers richten zich nu ook op domotica
wearable
Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid
Data SEH
SEH data en AI kunnen verkeersveiligheid verbeteren
inclusief
Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Volg jij ons al?